Online bijeenkomst over MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt u op woensdag 6 of donderdag 7 mei van harte uit voor een vervolgbijeenkomst over de verkenning over de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. In verband met het coronavirus dit keer een online bijeenkomst in de vorm van een webinar.

Eerste selectie

Het ministerie onderzoekt hoe de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem kan verbeteren. Dit heet de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Eind vorig jaar, op 14 november, is daarvoor een eerste inloopbijeenkomst geweest. Toen hebben aanwezigen informatie over het gebied, knelpunten en mogelijke oplossingen aangegeven. Inmiddels heeft op basis van alle verzamelde informatie die in de verkenning naar voren is gekomen de eerste selectie van mogelijke oplossingen plaatsgevonden. Deze zijn opgenomen in een aantal maatregelpakketten welke verder worden uitgewerkt.

Vier sessies

Tijdens de online bijeenkomst geeft het ministerie een toelichting op het proces van selectie, de samenstelling van de maatregelpakketten en de eerste analyseresultaten hiervan. Na een algemene presentatie kunt u vragen stellen.
De webinars vinden plaats op:

  • Woensdag 6 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur.
  • Donderdag 7 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur.

Doet u ook mee? U kunt zelf kiezen wanneer u deelneemt. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Kaartje A15

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project en hoe u kunt meedoen aan de online bijeenkomst op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.

Heeft u hulp nodig bij het deelnemen aan de online bijeenkomst, kijk dan op deze website voor informatie over eventuele ondersteuning.

Afbeelding A15