Woonerf Middenveer bijna klaar

De herinrichting van de wijk Middenveer als woonerf is bijna klaar. Alle inwoners hebben een brief gehad over de afronding van het werk, inclusief een overzicht van de regels die gelden in een woonerf.

Aannemer Verheij Infra voert nog een paar herstelpunten uit en plaatst de verkeersborden. Ook de oude asfaltpaden naar de Rivierdijk worden nog vervangen.

Trots op resultaat

Verantwoordelijk wethouder Ton Spek is blij met het werk dat verricht is in Middenveer. "De gemeente Sliedrecht heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de herinrichting van de wijk. Het was 'op papier' al een woonerf, nu is ook de inrichting hier helemaal op aangepast. Met nieuwe bestrating, nieuwe verlichting en veel groen is het een resultaat om trots op te zijn!"

Woonerf

In een woonerf delen voetgangers, fietsers en andere weggebruikers de ruimte. Er zijn per definitie geen stoepen. De auto moet zich als gast gedragen, de maximum snelheid is 15 kilometer per uur. Om te zorgen dat automobilisten niet te hard rijden, zijn drempels en boomvakken aangelegd in de wijk. Ook grijze strepen op de weg geven automobilisten een idee van hun snelheid.

Nieuwe bomen

Voor de herinrichting van de wijk Middenveer zijn veel bomen weggehaald. Maar de gemeente heeft er meer terug geplant. Daarnaast schenkt Verheij Infra de wijk een boom. Als dank voor het geduld en de medewerking van alle wijkbewoners tijdens de werkzaamheden.

Middenveer herinrichting Middenveer woonerfMiddenveer met bomen