Resultaten Monitor Sociaal 2019 Tussenmeting Sliedrecht bekend

In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. Volgens het onderzoek weten Sliedrechters waar zij terecht kunnen voor professionele hulp, maar dit verschilt sterk per onderwerp. Reden voor de gemeente Sliedrecht om de bekendheid met voorzieningen en mantelzorg in Sliedrecht blijvend onder de aandacht te brengen.

Onderzoek Monitor Sociaal Tussenmeting 2019

Het onderzoek Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 bestond uit vragen over de bekendheid met voorzieningen en mantelzorg. Daarnaast zijn er extra vragen gesteld met betrekking tot de bibliotheek in Sliedrecht. De tussenmeting is precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 gedaan. De doelgroep bestond uit volwassenen die ouder zijn dan 18 jaar en niet in een verzorgingshuis of andere instelling wonen. Het onderzoek is niet alleen in Sliedrecht uitgevoerd, maar ook in de zes Drechtsteden-gemeenten.

Resultaten voor Sliedrecht

Het aandeel inwoners van Sliedrecht dat zegt te weten waar zij terecht kunnen voor professionele hulp verschilt sterk per problematiek. Wat in positieve zin opvalt, is dat de bekendheid is toegenomen. Het gaat hierbij met name om voorzieningen die binnen het Bonkelaarhuis te vinden zijn. We kunnen stellen dat met de komst van het Bonkelaarhuis ook de bekendheid van de verschillende voorzieningen is toegenomen. Een uitkomst om trots op te zijn! Bibliotheek AanZet in Sliedrecht komt ook positief uit de tussenmeting, met een gemiddeld rapportcijfer van 7,8. 

Wat betreft de resultaten voor mantelzorg valt op dat de bekendheid van het Alzheimercafé sterk is toegenomen (van 56% naar 77%). Dit is een mooi resultaat en hiervoor spreken we graag onze dank uit naar alle inspanningen van het Mantelzorgpunt. We blijven aandacht houden voor de communicatie naar inwoners over alle vormen van mantelzorgondersteuning binnen de gemeente om de bekendheid hiervan verder te vergroten. 

In de factsheet Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 Sliedrecht leest u meer over de resultaten.