Lokaal Sportakkoord Sliedrecht ondertekend

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid en leuk om te doen. Ook is het een mooie manier om mensen te ontmoeten. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Daarom heeft de gemeente, samen met sportverenigingen, het onderwijs en maatschappelijke organisaties, een Lokaal Sportakkoord ondertekend.

Het Sliedrechts sportakkoord is een lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord. Hierin maken organisaties afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Door de partners van het Sliedrecht Sportakkoord is ervoor gekozen om aan de slag te gaan met de volgende thema's:

  • Inclusief Sporten: iedereen kan plezier beleven aan sport en bewegen en voelt zich niet buitengesloten;  
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: sportaanbieders zijn toekomstbestendig.

Per thema zijn een aantal actiepunten bepaald waar de komende jaren, tot en met 2022, aan gewerkt gaat worden. Zo gaan sportverenigingen gymlessen op scholen geven, zodat de jeugd kan kennismaken met de verschillende sporten in Sliedrecht. Daarnaast gaat er een naschools sportaanbod georganiseerd worden, waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen om eerst te sporten en daarna gezamenlijk huiswerk te maken. Ook gaan sportverenigingen clinics geven op openbare plekken in Sliedrecht om inwoners meer bekend te maken met het lokale sportaanbod.

Wethouder Ed Goverde is verheugd om te zien dat het sportakkoord door 14 partijen is ondertekend: 'De grote betrokkenheid laat zien dat sport leeft in Sliedrecht. Door meer samen te werken willen we ervoor zorgen dat het huidige sport- en beweegaanbod beter aansluit bij de wensen van onze inwoners. En waar nodig wordt vernieuwd. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedereen in Sliedrecht zijn of haar leven lang met plezier kan sporten en bewegen.'  

Het sportakkoord is geen vaststaand stuk, er blijft ruimte voor nieuwe ideeën en activiteiten om zo actueel te blijven. Ook kunnen niet alleen sportverenigingen, maar ook commerciële sportaanbieders zoals sportscholen zich altijd op een later moment zich aansluiten bij het Sportakkoord.  

'Wat in ieder geval belangrijk is voor een succesvol Lokaal Sportakkoord is de samenwerking tussen de verschillende lokale partijen. Het Sportakkoord is geen stuk van de gemeente, maar juist van alle betrokken Sliedrechtse organisaties. Het is een mooie basis voor een langdurige samenwerking op het gebied van sport en bewegen. Ik hoop daarom dat er nog meer organisaties zich willen aansluiten bij het Sportakkoord.'

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de combinatiefunctionaris sport, Michael Groen, via michael@sojs.nl of 0184-414273. Ook sportaanbieders en andere organisaties die zich alsnog aan willen sluiten bij het Sportakkoord kunnen hiervoor contact opnemen met Michael.