2 maart: beeldvormende raad over afvalinzameling

Maandag 2 maart is er een beeldvormende raadsvergadering over de afvalinzameling in Sliedrecht. Raadsleden krijgen dan uitleg over de huidige manier van afval inzamelen. En over welke oplossingen er zijn om te voldoen aan de landelijke doelstellingen. Bent u hier ook benieuwd naar? Schuif dan gerust aan op 2 maart. Alle belangstellenden zijn welkom.

Zoveel mogelijk afval scheiden en maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar. Dat is de landelijke doelstelling voor afvalinzameling. Op dit moment blijven de resultaten in Sliedrecht achter. Afval dat gebruikt kan worden als nieuwe grondstof, zamelen we huis-aan-huis in. Denk aan papier en karton, GFT en plastic, metalen en drankverpakkingen. Toch brengen we met z'n allen nog teveel restafval weg.

Minder restafval

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering vertellen twee deskundigen welke systemen er zijn om afval in te zamelen. En wat de resultaten hiervan zijn als het gaat om milieu, kosten en service. Vervolgens kunnen de raadsleden aangeven wat zij belangrijk vinden. Deze input gebruiken we om nieuw afvalbeleid te maken.
De openbare vergadering vindt plaats in de kantine van de gemeentewerf aan de Lelystraat 111 en begint om 20.00 uur. Na afloop is er een rondleiding op de werf en kunt u het wagenpark bekijken.

Gemeentewerf