Levendige workshop over groenbeleid

Een gemotiveerd gezelschap deed afgelopen donderdagavond mee aan een workshop over het groenbeleid in Sliedrecht. Wethouder Ton Spek nam de bezoekers mee in de dilemma's en vragen rondom bomen. Daarna konden de aanwezigen 'proeven' aan het maken van beleid.

Eerst bogen zij zich over de belangrijkste opgaven voor het groen in de komende jaren. Op basis daarvan maakten ze in groepjes een wensbeeld voor de toekomst. Er was bijvoorbeeld een verrassend voorstel voor natuurbegraven in de parkenzone ten zuiden van de snelweg. Hier zou je grafheuvels kunnen maken. Dit is te combineren met de aanleg van extra waterpartijen. Zo ontstaat meteen ook meer variatie in het landschap.

Dilemma's

Tijdens een tweede workshop kregen de 'beleidsmakers' te maken met dilemma's uit de groenpraktijk. Met de uitdaging om deze dilemma's om te buigen tot win-win situaties. Dit zorgde voor levendige discussies. Het leverde veel praktische suggesties op voor inrichting en onderhoud van het openbaar groen.

Vervolg

De input gebruikt de gemeente bij het opstellen van het groenbeleidsplan. Eind februari bespreekt het college het voorstel. Daarna beslist de raad over het plan.

spel om groenbeleid te maken Deelnemers workshop groenbeleid