Coronamaatregelen recreatie en toerisme

Vanaf 1 april 2020 moeten de sanitaire voorzieningen van recreatieparken, campings, jachthavens et cetera in de regio Zuid-Holland Zuid gesloten blijven. Ook recreatief nachtverblijf is verboden. Dit heeft de Veiligheidsregio besloten.

De maatregelen moeten verdere verspreiding van het coronavirus tegen gaan.

Aanvullende maatregelen recreatie en toerisme in Zuid-Holland Zuid

  • Sluiting van sanitaire voorzieningen van recreatieparken, campings, jachthavens etc.
  • Geen recreatief nachtverblijf voor toeristen.
  • Geen verhuur van campingplaatsen en andere vormen van nachtverblijf voor toeristen.

Uitzonderingen gelden voor:

  • hotels;
  • permanente bewoning;
  • vaste standplaatsen;
  • gebruik door seizoenarbeiders, mits recreatiewoningen over eigen sanitair beschikken.

De Veiligheidsregio vraagt huurders van vaste plekken op een camping om thuis te blijven en voorlopig geen gebruik te maken van hun standplaats.

Veiligheidsregio ZHZ

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. Zo werken we intensief samen om Corona te bestrijden.
Volg de maatregelen en adviezen van het RIVM op. Meer informatie over Corona: Coronavirus COVID-19. Heeft u vragen, neem dan contact op met Veiligheidsregio ZHZ, Jolanda Muntz, telefoonnummer 085 743 28 41 of via communicatie@vrzhz.nl.