Denk mee over groenbeleid in Sliedrecht!

Wilt u meedenken over het groenbeleid in de gemeente Sliedrecht? Kom dan donderdagavond 30 januari naar Natuur- en Milieu Educatiecentrum De Hooizolder in het Burgemeester Feitsmapark. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Na een korte uitleg gaat u tijdens een workshop zelf aan de slag met diverse groenvraagstukken.

In Sliedrecht willen we samen genieten van groen en bomen. Op basis van ervaring uit een aantal jaren hebben wij zicht gekregen op vragen die bij inwoners leven als het gaat om groen. Maar hebben wij  een compleet beeld? Zijn wij geen vragen vergeten? Aan de hand van een workshop willen we daar samen achter komen.

Planning

Uw input gebruiken we bij het opstellen van het groenbeleidsplan. Op extra vragen die deze avond naar voren komen, zoeken wij antwoorden. Deze verwerken we in het groenbeleidsplan. Via onder andere de gemeentepagina en onze website laten wij de hoofdlijnen weten van wat er uit de workshop naar voren kwam. Eind februari bespreekt het college het voorstel voor het groenbeleidsplan. Daarna legt het college het plan eind maart voor aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, is het groenbeleidsplan in mei dit jaar van kracht.

bomen