Forse snoei van grote bomen

Vanaf maandag 20 januari gaat de gemeente 17 grote bomen flink snoeien. Dit gebeurt om de bomen veilig te houden.

In Sliedrecht willen we graag veilig genieten van bomen en groen. Daarom controleert de gemeente doorlopend het bomenbestand. Uit zo'n controle bleek dat verschillende bomen niet meer veilig zijn. Want er bestaat een kans dat er takken afbreken.  Van grote treurwilgen snoeien we sowieso elke vijf jaar de takken.

Snoeien voor behoud

De gemeente kiest met snoeien voor het behoud van deze bomen. Want we vinden voldoende grote bomen in Sliedrecht belangrijk. Met een flinke snoeibeurt kunnen de bomen naar verwachting weer 10 tot 15 jaar veilig blijven staan. Wij gaan op de volgende plekken snoeien:

Treurwilgen
- Middenveer
- J.P. Thyssensingel
- Havikstraat
- Sperwerstraat
- Rijnstraat
- eilandje Koningsweer
- Beversweer
- Reineweer
- Algemene Begraafplaats
Grote bomen
- Feitsmapark
- Zwaluwstraat
- Deltalaan
- Krommestoep

We beginnen met het snoeien van de treurwilgen. Daarna zijn de andere bomen aan de beurt. Na de snoeibeurt blijven we de bomen elk jaar controleren.  Twijfelen we over de veiligheid? Dan laten we verder onderzoek doen of nemen we maatregelen. Dat is ook verplicht volgens de wet.
Eik Feitsmapark  Abeel Zwaluwstraat