Beëindiging erfpachtcontract SLTC

Het college van B en W heeft besloten om het erfpachtcontract met de Sliedrechtse Lawn Tennisclub (SLTC) niet te verlengen. Het contract loopt af op 31 december 2021. Er lopen wel gesprekken met SLTC of we de tennissport in Sliedrecht kunnen faciliteren in het dorp. De SLTC heeft te maken gehad met teruglopende ledenaantallen, waardoor er over een langere periode een flinke betalingsachterstand is ontstaan. Ondanks een verlaging van de erfpachtcanon in 2017 lukte het de SLTC nog niet haar financiële verplichtingen te voldoen.