Deelname-oorkonde voor kinderraadsleden

Vorige week woensdag ontvingen de kinderraadsleden van de Gemeente Sliedrecht hun deelname-oorkonde via Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS). De leerling-coalities ontvingen de oorkonde voor hun presentatie van hun beste idee; wat kan de kinderraad betekenen voor mensen die wat meer aandacht nodig hebben.

Afgelopen woensdag kwam de kinderraad voor de laatste keer bij elkaar om mee te praten over het 'Jeugdwelzijnsbeleid' en ook over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Ook werd bekend gemaakt wie de winnaar is geworden van het beste idee op de stelling; wat kan de kinderraad betekenen voor mensen die wat meer aandacht nodig hebben.

Stelling: Wat kan de kinderraad betekenen voor mensen die wat meer aandacht nodig hebben

Op woensdagmiddag 1 juli 2020 was het dan zover, de besluitvormende vergadering van de Kinderraad 2019/2020. Tijdens de vergadering presenteerden de leerling-coalities, in het bijzijn van burgemeester Dirk van der Borg, vier raadsleden en de mannen van SOJS, waarom juist hun idee het allerbeste idee is om jongeren meer in contact te brengen met de meer kwetsbare mensen in onze Sliedrechtse samenleving. De leerling-coalities hadden een stelling gekregen wat de kinderraad kan betekenen voor mensen die wat meer aandacht nodig hebben, zoals bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking of statushouders. Compleet met PowerPoints werd door de leerling-coalities uitgelegd waarom juist hun idee het allerbeste idee. Alle leerling-coalities presenteerden om de beurt hun idee, waarnaar er officieel per fractie een stem uitgebracht moest worden in een officieel stemhokje. Na de stemmen te hebben geteld is er door de Kinderraad voor een Muziek avontuur voor kinderen met een beperking van Lois Boon en Finn Vlot (Oranje Nassau) gekozen.

Muzikale idee van Lois Boon en Finn Vlot (Oranje Nassau) absolute winnaar!

Vorige week ontvingen de winnaars Lois Boon en Finn Vlot (Oranje Nassau), uit handen van trotse kinderraadbuddy Mark Verheul van PRO Sliedrecht, een speciale extra uitvergrote editie van een nieuwsbrief. De gemeente Sliedrecht feliciteert Lois en Finn met dit mooie resultaat. Iets om terecht heel trots op te zijn. Uiteraard ook felicitaties voor jullie. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie als het dan qua corona wat rustiger en veiliger is, snel aan de slag met het mooie muzikale idee van Lois Boon en Finn Vlot!

Uitreiking oorkonde kinderraad