Grofvuil naar milieupark

Maakt u voor uw restafval weleens gebruik van de ondergrondse container? Restafval mag naar de ondergrondse container, maar grof vuil niet. Grof vuil zorgt ervoor dat de ondergrondse container eerder vol raakt en bewoners kunnen hun normale restafval niet in de container kwijt. Dit is erg vervelend en zorgt voor overlast.

De laatste periode merken de afvalinzamelaars dat er erg veel grofvuil in de ondergrondse container aan de Johan Kraaijeveldstraat (naast het perceel Piet Rijsdijkstraat 23) wordt gestopt. Dit is niet de bedoeling. Grofvuil moet altijd naar het milieupark gebracht worden. Grof huishoudelijk afval is het afval dat qua aard, omvang of gewicht niet in de verzamelcontainer voor restafval mag. Denkt u bijvoorbeeld aan een kapotte strijkplank, oud vloerbedekking of kapot meubilair. Gooi spullen niet meteen weg als ze kapot zijn, maar kijk of ze nog te repareren zijn. Spullen die nog goed zijn, maar die u niet meer nodig heeft, kunt u misschien nog een nieuw leven geven?

Grofvuil dat echt niet meer gebruikt kan worden, komt nog wel voor hergebruik in aanmerking! Het bestaat uit allerlei grondstoffen zoals hout, metaal en textiel. Op het Milieupark kan grof huishoudelijk afval goed gescheiden worden. Daarom wordt aan u gevraagd om het grof huishoudelijk restafval zoals meubels, grof snoeihout, koelkasten etc. zelf weg te brengen.

Grofvuil naar Milieupark

Grofvuil kunt u van maandag tot en met zaterdag naar het milieupark brengen. Als u niet in de gelegenheid bent om uw grofvuil te brengen, dan kunt u dit ook aanmelden voor de maandelijkse grofvuil inzameling. Een aanhanger kan 2 uur gratis geleend worden via het Milieupark. Voor meer informatie of het maken van een afspraak belt u met het team reiniging via (0184) 495 937.

Meer informatie

Op de pagina afvalinzameling leest u hier meer over.