Inschrijfavonden diplomazwemmen

Maandag 13 juli houdt de gemeente een bijeenkomst over het diplomazwemmen. Alle ouders van kinderen die in april, mei en juni 5 jaar zijn geworden, hebben hierover een brief gehad. Ook ouders die al eerder een uitnodiging hebben gehad, zijn welkom. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie en kunt u uw kind inschrijven voor het diplomazwemmen.

Kom op tijd

Door de corona-maatregelen was het zwembad een tijd dicht. Ook het inschrijven voor het diplomazwemmen ging toen niet door. Nu kan het weer. Dus is uw kind in de eerste helft van dit jaar 5 jaar geworden? Schrijf het dan in op 13 juli. De informatie- en inschrijfavond vindt plaats in zwembad De Lockhorst en start om 19.00 uur. We moeten natuurlijk wel rekening houden met 1,5 meter afstand. Daarom kunnen er maximaal 100 mensen naar binnen. Kom dus alleen en kom op tijd! Zorg er verder voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft en een ingevuld inschrijfformulier van Optisport. Neem ook de uitnodiging mee. Het inschrijfformulier kunt u opvragen bij Marina Broenink van de gemeente Sliedrecht: tel: 0184-495919 of e-mail: m.broenink@sliedrecht.nl.

Wij wensen uw kind alvast heel veel succes bij het behalen van het zwemdiploma!

zwemmend kind