Ook Sliedrecht gaat samen aan de slag met de Regionale Energiestrategie

In de regio Drechtsteden worden vóór 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij en aangesloten op een warmtenet. Ook gaat de Drechtstedengemeenten samen onderzoeken op welke plekken duurzame energie (in de vorm van zonne- en windenenergie) opgewekt kan worden.

Ton Spek, wethouder duurzaamheid in Sliedrecht: "Deze ambities staan in onze concept-Regionale Energiestrategie, waar we én als regio Drechtsteden én in Sliedrecht flink mee aan de slag gaan."

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) is opgesteld door gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de Waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland én de provincie Zuid-Holland. Ook het bedrijfsleven, netbeheerders en energiecorporaties verleenden hun medewerking. 

Weloverwogen aan de slag

Start aanleg warmtenet Sliedrecht-OostDe RES is een nieuwe stap op weg naar een aanpak hoe de Energieregio Drechtsteden bijdraagt aan het landelijk Klimaatakkoord. In 2030 is het de bedoeling dat de CO²-uitstoot met de helft is verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 staat de doelstelling op 95% vermindering, met als doel de opwarming van de aarde tegen te gaan. In dat akkoord staat ook de doelstelling om 1,5 miljoen woningen in 2030 aardgasvrij te maken en duurzame elektriciteit op het land op te wekken. Ook Sliedrecht wil de komende jaren verder werken aan verduurzaming. Ton Spek bouwt graag aan een groene toekomst in én met het dorp: "De energietransitie is een enorme opgave, dat is inmiddels wel duidelijk. De opgaves gaan we weloverwogen en stap voor stap invullen, samen met onze inwoners. Een mooi voorbeeld daarvan is het warmtenet wat we aanleggen in Sliedrecht-Oost."

Warmte, zon en wind

Op diverse plekken in de Drechtsteden wordt nu al elektriciteit opgewekt op daken, in zonneweides en met windmolens. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie op locaties langs de A15 en A16 en bij Kijfhoek in Zwijndrecht. In de dichtbevolkte regio Drechtsteden liggen volop kansen om te gebouwen te verwarmen met warmtenetten, zoals dat ook in ontwikkeling is in Sliedrecht-Oost. 

Raadsvergadering na de zomer 

Deze week hebben alle colleges van de zeven gemeenten in de regio Drechtsteden met de concept- Regionale Energiestrategie (RES) voor de Drechtsteden ingestemd. Na de zomervakantie buigen de gemeenteraden zich over het document. Ook in Sliedrecht staat dat moment op de agenda van de raad. Daarna start de uitwerking van de concept-RES, waar overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecorporaties en maatschappelijke organisaties bij betrokken worden.


 Infographic Energietransitie en concept RES