Regio Deal positief voor Sliedrecht

Inwoners van de Drechtsteden en Gorinchem kunnen binnenkort rekenen op onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt, op meer toepasbare innovatie en een beter gebruik en toegankelijkheid van de rivieroevers. Voor de plannen is geld vrijgekomen aan de hand van de Regio Deal die de Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland met het Rijk hebben ondertekend. Ton Spek, verantwoordelijk wethouder in Sliedrecht: "Ik ben blij met deze deal. Als het goed gaat in onze regio, profiteren wij daar in Sliedrecht ook van mee!"

Resultaatgerichte projecten

Bedrijven, organisaties, overheden en onderwijsinstellingen geven in de Regio Deal aan om gericht met elkaar samen te werken aan de uitvoering van regionale en lokale projecten. De projecten vallen allemaal onder een thema en versterken elkaar onderling. Met de aanpak is een bedrag van minimaal 45 miljoen gemoeid. De regio Drechtsteden, Gorinchem en de provincie investeren 22,5 miljoen euro. Het Rijk verdubbelt dat bedrag met 22,5 miljoen euro. Daar komen investeringen van projectpartners nog bij.

Positieve bijdrage aan Sliedrecht

Wethouder Spek is enthousiast over de Regio Deal: "Het is belangrijk dat we als regio blijvend aandacht besteden aan de pijlers bereikbaarheid, wonen en onderwijs. Vanuit Sliedrecht hebben we op dit moment geen concrete projecten die direct meedoen in het lijstje van de Regio Deal. Toch zijn we er blij mee, want voor deze Regio Deal geldt: wat goed is voor de regio, straalt positief af op ons dorp.”

Kansen voor mensen vergroten

Voor de hele aanpak is brede steun van onderwijs, bedrijfsleven en instellingen. Deze partijen voeren het plan uit en hebben bepaald welke projecten een bijdrage vanuit de Regio Deal ontvangen. Bij indiening van het plan hebben partijen ook het belang van 'investeren in mensen' voor deze regio onderstreept. "Daarom is deze Regio Deal voor ons ook zo belangrijk", stelt voorzitter Regio Drechtsteden, Wouter Kolff. "We willen namelijk dolgraag kansen vergroten voor iedereen die hier woont, werkt, recreëert, op school zit of een bedrijf of organisatie runt. En we gaan voor resultaat. We zijn dan ook heel blij met de steun van het Rijk als impuls voor onze regionale ontwikkeling. Iedereen mag namelijk weten: deze regio is relevant, we doen ertoe, en als maritieme topregio hebben we iets bijzonders te bieden."

Omslag in vijf jaar

De aanpak moet ervoor zorgen dat de regio Drechtsteden en Gorinchem binnen vijf jaar een omslag maakt. Die houdt in dat het betreffende gebied minder gevoelig is voor crises. Maar ook dat sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen door te investeren in samenwerking, innovatie en menselijk kapitaal. De bedoeling is ook dat de regio haar identiteit (de rivieren) koestert, een kwalitatief goed leefklimaat heeft, klimaatbestendig is ingericht en dat culturele voorzieningen en openbaar vervoer meegroeien. Het is een aanpak om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren.