Juni

 • Grootse werkzaamheden aan het spoor en hinder MerwedeLingelijn zomer 2020

  25 juni 2020

  Van vrijdag 3 juli t/m zondag 9 augustus wordt door ProRail station Geldermalsen opnieuw ingericht om te voldoen aan het Programma Hoogfrequent Spoor. Daarnaast zijn er werkzaamheden in Arkel en vinden er van maandag 17 augustus t/m 23 augustus werkzaamheden plaats op station Dordrecht. Dit heeft gevolgen voor treinreizen tussen Geldermalsen en Dordrecht.

 • Aanleg extra rijstroken A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht van start

  25 juni 2020

  Rijkswaterstaat start deze zomer met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht. Aannemer Strukton Civiel voert de werkzaamheden uit en plaatst eind juni de bouwborden om de verbreding van dit deel van de A15 aan te kondigen.

 • Vroeg signaleren van schulden lijkt te werken!

  19 juni 2020

  Sinds een jaar heeft het Sociaal Team Sliedrecht een speciale aanpak om problemen met schulden vroeg te herkennen. Zo kunnen we snel hulp en ondersteuning bieden en grotere problemen voorkomen. De eerste resultaten van de Sliedrechtse aanpak zijn zeer positief. Dat blijkt uit een tussenevaluatie.

 • Onderzoeksrapport kanker in Sliedrecht

  17 juni 2020

  In de gemeente Sliedrecht komt vaker huidkanker voor dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Zuid-Holland Zuid.

 • 15 juni: Internationale dag bestrijding ouderenmishandeling

  17 februari 2022

  Vandaag, maandag 15 juni is het de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. De bestrijding van ouderenmishandeling vraagt altijd aandacht, maar vandaag, de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling, staan we in de hele wereld extra stil bij dit onderwerp.

 • Probeer een week lang gratis een speed pedelec

  15 juni 2020

  Op de speed pedelec gaat er een wereld voor u open. Elke dag uw portie beweging, u voelt zich één met de omgeving en trapt lekker door. Ervaar het zelf: probeer nu een speed pedelec een week lang gratis uit. U kunt de fiets ophalen op de gemeentewerf in Sliedrecht.

 • College B&W neemt besluit over uitbreiding begraafplaats Sliedrecht

  12 juni 2020

  Vanochtend nam het college van burgemeester en wethouders een besluit over de uitbreiding van de Sliedrechtse begraafplaats.

 • Denk online mee over groenbeleid in Sliedrecht!

  11 juni 2020

  Wat vindt u belangrijk als het gaat om groen in Sliedrecht? Bijvoorbeeld in de groenstructuur, maar ook de rol van groen op het klimaat of de biodiversiteit. Geef uw opmerkingen, ideeën en suggesties door via www.sliedrecht.nl/groenbeleid. De gemeente gebruikt de reacties bij het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan.

 • Tijdelijke afsluiting Rembrandtlaan voor afronding werkzaamheden kruisingen

  10 juni 2020

  Van maandag 22 juni tot en met woensdag 24 juni worden de laatste werkzaamheden verricht aan twee kruisingen aan de Rembrandtlaan in Sliedrecht. Het gaat om de kruising Rembrandtlaan – Willem Kloosweg en de kruising Rembrandtlaan - Professor Kamerlingh Onneslaan.

 • Op weg naar de begroting 2021 in bijzondere tijd

  10 juni 2020

  Het college legt de raad twee belangrijke stukken voor in aanloop naar de begroting voor 2021. Het gaat om de tussenrapportage 2020 en een kaderbrief. De tussenrapportage geeft inzicht in de voortgang en financiële stand van zaken. In de kaderbrief staan de uitgangspunten voor de programmabegroting 2021-2024, maar geen nieuwe inhoudelijke voorstellen. Die volgen in september in de kadernota.

 • Werkzaamheden MerwedeLingelijn

  09 juni 2020

  Van zaterdag 13 juni 01:00 uur t/m maandag 15 juni 05:00 uur zijn er werkzaamheden aan de MerwedeLingelijn. Gebruik van treinen is beperkt. Qbuzz zet vervangende bussen in.

 • NL-Alert controlebericht 8 juni ook op NS-vertrekborden te zien

  03 juni 2020

  Maandag 8 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Daarnaast is het NL-Alert controlebericht te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale vertrekborden van bus, tram en metro en vanaf nu ook op digitale vertrekborden van de NS.