Vroeg signaleren van schulden lijkt te werken!

Sinds een jaar heeft het Sociaal Team Sliedrecht een speciale aanpak om problemen met schulden vroeg te herkennen. Zo kunnen we snel hulp en ondersteuning bieden en grotere problemen voorkomen. De eerste resultaten van de Sliedrechtse aanpak zijn zeer positief. Dat blijkt uit een tussenevaluatie.

Hulpverlening

De consulent 'vroegsignalering schulden' bij het Sociaal Team is de spin in het web. Zij benadert mensen met een betalingsachterstand. Ze gebruikt hierbij verschillende bronnen. Zoals de woningcorporatie als iemand een huurachterstand heeft. En een lijst van mensen die meer dan zes maanden de zorgverzekering niet hebben betaald. En last but not least: de collega's in het Bonkelaarhuis, vooral de Sociaal Raadslieden en de Sociale Dienst Drechtsteden. De consulent legt contact en verwijst mensen naar hulp. Soms is direct handelen nodig. Bijvoorbeeld als een beslaglegging dreigt of er post van de deurwaarder ligt. De consulent houdt soms ook contact als mensen al schuldhulpverlening krijgen. Zo houden ze het vaak beter vol.

Samenwerking

De afgelopen maanden heeft de consulent van het Sociaal Team 33 inwoners actief geholpen en ondersteund. 16 mensen zijn een hulptraject ingegaan, 3 van hen zijn vroegtijdig gestopt. 17 inwoners krijgen nog steeds begeleiding. Wethouder Piet Vat is blij met de eerste resultaten. "De Sliedrechtse aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen", zegt hij. "Belangrijk onderdeel van het succes is de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in het Bonkelaarhuis. Dat levert echt meerwaarde op voor onze inwoners. Zo voeren de Sociale Dienst en de schuldenconsulent samen intakegesprekken. Echt een warme overdracht dus."

Voorkomen

Landelijk gezien hebben mensen die zich melden voor schuldhulpverlening een totale schuld van gemiddeld € 40.000 bij 14 verschillende schuldeisers. Piet Vat: "Door onze aanpak willen we inwoners sneller naar schuldhulpverlening helpen. Of opbouwende schulden al eerder voorkomen. Zo hopen we dat de aantallen afnemen."


Bent u of kent u iemand met financiële problemen? Neem contact op met het Bonkelaarhuis. Kijk op www.bonkelaarhuis.nl of bel 0184 – 420 539. We helpen u graag verder. Uw verhaal en gegevens zijn natuurlijk veilig bij ons.