Maart

 • Coronamaatregelen verlengd t/m 28 april

  31 maart 2020

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

 • Noodloket ook voor sportverenigingen en stichtingen

  31 maart 2020

  Tot en met vrijdag 26 juni 2020 kunnen sportverenigingen en stichtingen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- via het Noodloket ontvangen.

 • Welkom burgemeester Van der Borg

  31 maart 2020

  Vandaag is onze burgemeester Dirk van der Borg begonnen. Zoals het afscheid van Bram van Hemmen bijzonder was gisteren, zo is de start van Dirk van der Borg ook apart.

 • Tot ziens burgemeester Van Hemmen

  30 maart 2020

  Vandaag, 30 maart 2020, nemen we als gemeente afscheid van Bram van Hemmen. Als burgemeester heeft hij ruim zeven jaar in ons dorp gewerkt.

 • Hoe zorg je goed voor jezelf als je thuis zit?

  30 maart 2020

  Vanwege het coronavirus zitten veel mensen thuis en komen weinig mensen buiten. Ook ons sociale contact is wat beperkter. En als je veel thuis zit kun je met allerlei emoties te maken hebben. Je maakt je bijvoorbeeld zorgen over je gezondheid of die van je gezin, over je werk enzovoort. Deze zorgen zijn begrijpelijk. Het is belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen en positief te blijven. Maar hoe pak je dat aan? Een aantal tips:

 • Coronamaatregelen organisaties/ondernemers

  14 april 2020

  Er zijn deze week aanvullende maatregelen genomen voor de bestrijding van het coronavirus. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ons geadviseerd om organisaties en ondernemers hierop te wijzen.

 • Burgemeester in gesprek met Sliedrechters

  27 maart 2020

  Het afscheid van onze burgemeester Bram van Hemmen komt snel dichterbij. In de afgelopen week is burgemeester Bram van Hemmen in gesprek gegaan met aantal Sliedrechters onder de slogan #mooiSliedrecht. De gesprekken maken deel uit van zijn afscheidscadeau aan Sliedrecht.

 • Nieuwe noodverordening van kracht

  27 maart 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Wouter Kolff) kondigt de derde noodverordening aan. Vanzelfsprekend komen de eerdere twee hiermee te vervallen.

 • Stevige aanpak van misbruik coronacrisis

  27 maart 2020

  Het coronavirus treft ons allemaal. Maar er zijn ook mensen die misbruik maken van de coronacrisis. En deze crisis zelfs misbruiken om strafbare feiten te plegen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat hier stevig tegen optreden.

 • Horecabedrijven dicht na intrekken exploitatievergunningen

  27 maart 2020

  Burgemeester Bram van Hemmen heeft de exploitatievergunning van twee Sliedrechtse horecabedrijven aan de Kerkstraat en aan de Rembrandtlaan ingetrokken. Ze moeten vanaf 27 maart 2020 gesloten blijven. Beide horecabedrijven waren in handen van één exploitant.

 • Het coronavirus: voorkom verspreiding!

  23 maart 2020

  Het coronavirus verspreidt zich door Nederland, en heeft flinke impact op het openbare leven. In dit artikel lees je wat de ontwikkelingen zijn rondom het coronavirus en wat je zelf kunt doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit artikel wordt steeds bijgehouden met de laatste, nieuwe ontwikkelingen. Vragen? Bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.

 • NL-Alert: houd 1,5 meter afstand

  22 maart 2020

  Om half twaalf is er een NL-alert uitgegaan. Ga niet naar de bossen en de stranden.

 • Eerste inwoner met corona besmet en hersteld in Sliedrecht

  21 maart 2020

  Zaterdag 21 maart werd bekend dat in Sliedrecht een eerste inwoner positief is getest op het coronavirus. De patiënt is inmiddels weer hersteld. De besmetting kwam na afloop daarvan aan het licht. De GGD Zuid-Holland zuid doet contactonderzoek en onderzoekt hoe het virus is opgelopen.

 • Werkzaamheden Kerkbuurt "De Nieuwe Winkelstraat"

  20 maart 2020

  Winkelgebied de Kerkbuurt krijgt een impuls met het herinrichtingsplan "De Nieuwe Winkelstraat". Onder de noemer van een Toekomstbestendige Kerkbuurt gaan we eind maart starten met het inrichten van het Merwedeplein.

 • Dirk van der Borg wordt waarnemend burgemeester van Sliedrecht

  18 maart 2020

  Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 31 maart 2020 Dirk van der Borg tot waarnemend burgemeester van de gemeente Sliedrecht. Van der Borg is 64 jaar, woont in Molenlanden en is lid van het CDA.

 • Burgemeester Bram van Hemmen: Meer 'Ons' en minder 'Mij', blijf omzien naar elkaar.

  17 maart 2020

  ‘Sinds het uitbreken van het coronavirus houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Sliedrecht via www.sliedrecht.nl en volgen we zo goed mogelijk wat er onder u leeft. Burgemeester Bram van Hemmen richt zich speciaal tot u als inwoners van Sliedrecht.’

 • Noodverordening vanwege coronavirus

  16 maart 2020

  Wouter Kolff, de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en burgemeester van Dordrecht, heeft een noodverordening afgekondigd. Hiermee geeft de veiligheidsregio de landelijke maatregelen rondom het coronavirus vorm in onze regio en in de gemeente Sliedrecht.

 • Voorlopig geen weekmarkt

  16 maart 2020

  De weekmarkt op woensdag op het Burgemeester Winklerplein gaat de komende weken niet door. Dit vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 • Het coronavirus: voorkom verspreiding!

  15 maart 2020

  Het coronavirus verspreidt zich door Nederland, en heeft ingrijpende invloed op het openbare leven. Hieronder staat alle informatie zoveel mogelijk op een rij.

 • Installatie wethouder Goverde

  13 maart 2020
 • Maatregelen rond Coronavirus

  13 maart 2020

  Burgemeester Bram van Hemmen en vertegenwoordigers van alle kerken, de Moskee en geloofsgemeenschappen hebben 12 maart 2020 overleg gevoerd over de te nemen maatregelen rond het tegengaan van het Coronavirus.

 • Kinderboerderij, NME-Centrum en natuurspeeltuin dicht

  13 maart 2020

  De kinderboerderij, NME-Centrum De Hooizolder en natuurspeeltuin Woeste Weide in het Burgemeester Feitsmapark zijn per direct gesloten.

 • Bewonersavond Vogelbuurt Noord afgelast

  13 maart 2020

  Op 30 maart 2020 gaan we van start met het vervangen van de riolering in de wijk Vogelbuurt-Noord. Dinsdag 17 maart zou er een inloopavond zijn over de werkzaamheden. Deze is vanwege het besmettingsgevaar op corona afgelast.

 • Het coronavirus: voorkom verspreiding!

  12 maart 2020

  Het coronavirus verspreidt zich door Nederland. In dit artikel lees je wat de ontwikkelingen zijn rondom het coronavirus en wat je zelf kunt doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit artikel wordt steeds bijgehouden met de laatste, nieuwe ontwikkelingen. Vragen? Bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.

 • Het Corona-virus

  11 maart 2020

  Veel mensen denken aan het Corona-virus.
  Gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter.
  Maar het is goed als je voorzichtig bent.

 • Veel ideeën over Sociale Visie

  10 maart 2020

  Zorg & welzijn, jeugd & gezin, werk & inkomen… het zijn onderwerpen waarmee iedereen wel eens te maken heeft. In de Sociale Visie staat hoe we hiermee omgaan in Sliedrecht. In de week van 17 tot 22 februari kon iedereen hierover meepraten. Tijdens twee bijeenkomsten, maar vooral online hebben veel inwoners hun ervaringen en ideeën gedeeld. Hartelijk dank hiervoor!

 • Bedrijfspand gesloten na vondst grondstof voor verdovende middelen

  09 maart 2020

  Burgemeester Bram van Hemmen heeft besloten dat een bedrijfspand aan de Baanhoek in Sliedrecht dicht moet. Reden voor de sluiting is de vondst van grote hoeveelheden MAPA. MAPA is een belangrijke grondstof voor het maken van methamfetamine.

 • Duurzaam afval ophalen met nieuwe vuilniswagens

  04 maart 2020

  Donderdag 5 maart worden om 8.00 uur twee nieuwe vuilniswagens op de gemeentewerf in Sliedrecht in gebruik genomen. Wethouder Ton Spek zal hierbij aanwezig zijn.

 • Ed Goverde voorgedragen als nieuwe wethouder

  03 maart 2020

  De fractie van de Partij van de Arbeid heeft Ed Goverde (62) voordragen als nieuwe wethouder. Ed Goverde neemt de vacante functie over die ontstond na het vertrek van wethouder Ben van der Plas.

 • Wel bomen planten, geen Boomfeestdag

  03 maart 2020

  De Boomfeestdag op maandag 16 maart gaat niet door vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. De bomen worden wel geplant, maar zonder feestelijkheden.

 • Update Coronavirus regio Zuid-Holland Zuid

  01 maart 2020

  In het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem verbleef een persoon die nu besmet blijkt te zijn met het Coronavirus. Deze patiënt lag voor een andere aandoening in het Beatrix ziekenhuis. Deze patiënt is geen inwoner van de gemeente Gorinchem en verblijft nu in isolatie in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam.