Maatregelen rond Coronavirus

Burgemeester Bram van Hemmen en vertegenwoordigers van alle kerken, de Moskee en geloofsgemeenschappen hebben 12 maart 2020 overleg gevoerd over de te nemen maatregelen rond het tegengaan van het Coronavirus.

Alle kerken, de Moskee en geloofsgemeenschappen hebben aangegeven zich te houden aan de richtlijnen van het ministerie om hun kerkelijke bijeenkomsten en vieringen kleiner te houden dan 100 mensen. Verschillende maatregelen worden genomen door de kerken, de moskee en de geloofsgemeenschappen zoals het niet door laten gaan van diensten of gebedsbijeenkomst; het organiseren van verschillende kleine diensten met minder dan 100 bezoekers of het tegelijk organiseren van een dienst op meerdere plekken waar bezoekersgroepen worden gescheiden. Verder zijn er kerken die via een livestream gaan uitzenden in plaats van een fysieke kerkdienst. Verder nemen de kerken maatregelen rond avondmaal en collecte en het niet bijwonen van ouderen en mensen met niet-gedefinieerde ziekteverschijnselen.

Zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties en sportverenigingen hebben vandaag een nieuwsbrief ontvangen met daarin adviezen over hoe om te gaan met het Coronavirus. Verder ontvangen zij informatie die zij kunnen delen met hun achterban. Als een organisatie niets ontvangen heeft kan deze contact opnemen met de gemeente via communicatie@sliedrecht.nl.