Nieuwe noodverordening van kracht

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Wouter Kolff) kondigt de derde noodverordening aan. Vanzelfsprekend komen de eerdere twee hiermee te vervallen.

In de nieuwe noodverordening zijn alle nieuwe maatregelen over de bestrijding van het coronavirus, die tijdens de persconferentie van maandag 23 maart naar buiten zijn gebracht, verwerkt. Dit is toegepast op de specifieke situatie in de regio Zuid-Holland Zuid.

Voorzitter Wouter Kolff: ‘’Het is echt van levensbelang dat zo min mogelijk mensen ziek worden én dat de intensive care-capaciteit niet overbelast raakt. Ik ben er trots op dat de meeste mensen uit de regio de maatregelen goed opvolgen. Daar wil ik graag mijn waardering voor uitspreken, want ik weet hoe lastig het soms is. Ik roep iedereen dringend op om mee te doen en de maatregelen en adviezen nauwgezet op te volgen. Voor diegenen die de maatregelen aan hun laars blijven lappen, geldt dat we stevig zullen handhaven.” .
” Wouter Kolff: ‘’Met deze maatregelen hopen we de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Alleen samen krijgen we corona onder controle.’’

Nieuwe maatregelen

Evenementen en samenkomsten

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Daarnaast zijn alle overige samenkomsten verboden, waarbij enkele uitzonderingen worden gemaakt die door de Rijksoverheid verder zijn toegelicht. Deze uitzonderingen gelden alleen als wordt voldaan aan de hygiënemaatregelen én een afstand van 1,5 meter.

Sluiten casino’s en contactberoepen

Casino’s, speelhallen en vergelijkbare instellingen moeten hun deuren sluiten. Dit geldt ook voor zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Denk hierbij aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Een uitzondering geldt voor de behandeling van (para) medische beroepen, als daar een medische indicatie voor bestaat en de hygiënevereisten opgevolgd worden.

Groepsvorming

Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio Zuid-Holland Zuid. Als men zich daar op bepaalde locaties structureel niet aan houdt, kan dat leiden tot afsluiting. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Winkels, markten en vakantieparken

Winkels moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Grote drukke markten blijven verboden. Alleen kleine, bestaande markten kunnen doorgaan met maximaal 10 kramen. Daar mogen alleen levensmiddelen verkocht worden. Deze maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn.

Meest gestelde vragen

Hoe zit het nu met groepsvorming?

Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio Zuid-Holland Zuid. Dat betekent dat je in alle openbare ruimte in de 10 gemeenten niet met groepen bij elkaar mag zijn.
Als mensen zich hier niet aan houden, kan men aangesproken worden of zelfs een bekeuring krijgen. Als zich op een bepaalde plaats steeds opnieuw groepen ophouden, kan dat betekenen dat het gebied wordt afgesloten. Zodat niemand er meer in kan.

Wat verstaande we nu onder een groep?

Je mag niet met meer dan 3 of meer personen bij elkaar zijn als je niet 1,5 meter afstand houdt. Je mag dus met een groep van meerdere personen bij elkaar zijn, als iedereen maar 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Hardlopen in een groep kan dus, samen de hond uitlaten kan dus, een balletje overgooien kan ook ; mits iedereen 1,5 meter uit elkaar blijft.
Onder een groep verstaan we dat drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Markten

Voor onze regio geldt: geen markten is het uitgangspunt.

Meld corona-overtredingen via 0900 – 8844

De meldkamer krijgt veel telefoontjes binnen over mensen die zich niet houden aan het groepsverbod of aan de 1,5 meter afstand. Ziet u dit ook in uw omgeving? Spreek mensen eerst aan. Helpt dit niet? Bel dan 0900 – 8844. Bel GEEN 112! 112 is alleen bedoeld voor noodsituaties. Landelijk wordt er gewerkt aan een speciaal meldpunt.