Opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen

Door corona zijn scholen en kinderopvang gesloten. Maar er is noodopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar van ouders die werken in cruciale beroepen of vitale processen. De gemeente coördineert deze noodopvang. Wilt u hiervan gebruik maken? Mail dan naar corona@sliedrecht.nl of bel 0184 495805.

De (nood)opvang is zoveel mogelijk op bestaande onderwijs- en kinderopvanglocaties, met vaste beroepskrachten. Op tijden waarop kinderen eigenlijk naar school gingen, organiseert het onderwijs de noodopvang. Op tijden waarop kinderen eigenlijk naar de kinderopvang gingen, organiseert de kinderopvang de noodopvang. Als er vraag naar is, is ook 24-uursopvang mogelijk. Een verzoek hiervoor doet u bij de aanbieder van kinderopvang.

Werkt u in een cruciaal beroep of vitaal proces en maakt u normaal gesproken geen gebruik van formele kinderopvang? Maar heeft u nu wel (nood)opvang nodig buiten de schooltijden? Dan kunt u ook een beroep doen op de georganiseerde (nood)opvang.

(Nood)opvang regelen als u normaal geen gebruik maakt van kinderopvang

1.    Voor (nood)opvang voor uw kinderen neemt u contact op met de gemeente. Dit kan per e-mail of telefonisch: 0184 495805.
2.    We vragen u dan het aanmeldformulier noodopvang cruciale beroepsgroepen in te vullen. De landelijke branchevereniging Kinderopvang heeft dit formulier gemaakt.
3.    We gaan bij het onderwijs na of uw kind(eren) in aanmerking komen voor de (nood)opvang. Want als het goed is, zijn de kinderen al bekend bij school en maken daar gebruik van de geboden (nood)opvang onder schooltijd.
4.    Vervolgens melden we uw kind(eren) aan bij de opvangaanbieder van uw keuze. U betaalt geen extra kosten voor de (nood)opvang.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de school of opvang van uw kinderen. Of bij de gemeente corona@sliedrecht.nl of 0184 495805.