Update Coronavirus regio Zuid-Holland Zuid

In het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem verbleef een persoon die nu besmet blijkt te zijn met het Coronavirus. Deze patiënt lag voor een andere aandoening in het Beatrix ziekenhuis. Deze patiënt is geen inwoner van de gemeente Gorinchem en verblijft nu in isolatie in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam.

Het Rivas heeft een opname- en bezoekersstop ingesteld voor het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam. Zij brengt nu in kaart wat de gevolgen zijn.

Op dit moment ondersteunt de GGD Zuid-Holland Zuid het contactonderzoek dat door het ziekenhuis wordt uitgevoerd, zoals dit beschreven staat in de protocollen van het RIVM. Er is op dit moment geen noodzaak om verdere maatregelen te nemen. Op dit moment zijn er geen bevestigde patiënten in de regio. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is opgeschaald ter ondersteuning van de GGD, gemeente Gorinchem en het ziekenhuis.

Voor alle pers-en publieksvragen over de sluiting van het ziekenhuis en de gevolgen voor bezoekers, patiënten en medewerkers kunt u contact opnemen met de zorglijn van het Rivas: 0900 - 8440.
Voor alle vragen over Corona kunt u terecht bij het informatienummer 0800 – 1351.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Meer informatie

Voor meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

We zien op social media dat er vragen zijn van bedrijven, scholen en instellingen over hoe zij moeten handelen nu er besmettingen met het Corona-virus zijn in de regio Zuid-Holland Zuid. Zij vragen zich onder meer af of zij geopend kunnen zijn en hoe zij met bezoekers moeten omgaan. Kijk voor het antwoord op al uw vragen op de website van de Rijksoverheid

Coronavirus