Veel ideeën over Sociale Visie

Zorg & welzijn, jeugd & gezin, werk & inkomen… het zijn onderwerpen waarmee iedereen wel eens te maken heeft. In de Sociale Visie staat hoe we hiermee omgaan in Sliedrecht. In de week van 17 tot 22 februari kon iedereen hierover meepraten. Tijdens twee bijeenkomsten, maar vooral online hebben veel inwoners hun ervaringen en ideeën gedeeld. Hartelijk dank hiervoor!

Bedankt voor bijna 250 reacties!

Bijna 250 reacties kregen we binnen op de online vragenlijsten via onder andere Facebook. Het ging over hulp vragen, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Maar ook over ouder worden en over jonge moeders. Of wat er te doen is voor jongeren in Sliedrecht. Wat bijvoorbeeld opviel, is dat veel mensen anderen niet willen lastig vallen met problemen. Tegelijk zeggen anderen: "Aarzel niet om hulp te vragen." En: "Hulp is vaak dichterbij dan gedacht." Jonge moeders geven aan vooral behoefte te hebben aan praktische ondersteuning en een luisterend oor. En jongeren zien graag meer mogelijkheden om uit te gaan in Sliedrecht.

Cadeaubon

De vragenlijsten behandelen we anoniem. Maar wie wilde, kon wel zijn of haar naam doorgeven. Onder deze deelnemers verloten we enkele cadeaubonnen: voor een bloemetje voor jezelf of een ander. De winnaars krijgen deze week persoonlijk bericht.

Voor de toekomst

We gebruiken de reacties om de Sociale Visie aan te scherpen voor de toekomst. Zodat alle inwoners van Sliedrecht mee kunnen blijven doen, hulp durven vragen en accepteren. Binnenkort behandelt het college de vernieuwde Sociale Visie. Daarna is het woord aan de gemeenteraad.

Mantelzorg