Besluitvormende vergadering Kinderraad Sliedrecht verplaatst naar 1 juli 2020

‪In goed overleg met onze burgemeester Dirk van der Borg en Michael Groen van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht is besloten om de besluitvormende vergadering van onze Kinderraad Sliedrecht van 13 mei te verplaatsen naar 1 juli 2020.

Op woendagsmiddag 1 juli 2020 vindt van 14.30 tot 16.30 uur de laatste besluitvormende vergadering van dit schooljaar plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein 30. De vergadering van 13 mei vervalt (aangepaste datum ivm coronavirus)

Kinderraad

Kinderen en jongeren hebben een eigen verfrissende blik op zaken. Het is belangrijk om met kinderen te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Via de kinderraad kunnen leerlingen van de bovenbouw van de basisschool (10 tot 12-jarigen) kennismaken met politiek. De kinderraad leert kinderen hoe een democratie werkt, hoe de gemeenteraad functioneert en hoe zij als (jonge) inwoners invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur. Iedere basisschool in Sliedrecht is gevraagd twee leden af te vaardigen voor de kinderraad en iedere school heeft daarop een eigen manier invulling aan gegeven. De kinderraad bestaat uit kinderen van 8 verschillende basisscholen uit groep 7 en 8. Iedere deelnemende school vormt een fractie. De gemeente Sliedrecht heeft vanaf december 2016 een kinderraad. 

Op onze webpagina Kinderraad leest u meer informatie.