Realisatie Kunstwerk "Baggerbeeld"

Vanaf de week van 11 mei begint de realisatie van het kunstwerk "Baggerbeeld" bij de Ouverture in Baanhoek-West. Het kunstwerk komt naast de kruising van de Ouverture en de afrit van de A15.

Het betreft een particulier initiatief voor een kunstobject bestaande uit een aantal stalen buizen die worden gebruikt in de baggerindustrie. Het kunstwerk is ontworpen door dhr. Maarten de Winter uit Sliedrecht en wordt gesponsord door diverse Sliedrechtse bedrijven. De kunstenaar en andere betrokkenen beogen het kunstwerk te realiseren tussen week 20 (vanaf 11 mei) en week 32 (begin augustus). Na realisatie wordt het kunstwerk "Baggerbeeld" officieel overgedragen aan de gemeente. De datum voor overdracht is nog niet bekend, maar wordt samen met dhr. Maarten de Winter bepaald. Daarbij houden we uiteraard rekening met de Corona-maatregelen.

Positieve bijdrage aan Sliedrechtse identiteit en historie

Het college is positief over dit initiatief, omdat het past in de wens om de Sliedrechtse identiteit en historie verder zichtbaar te maken in het dorp en de entrees van Sliedrecht daarmee meer uitstraling te geven. Ook waardeert het college de wijze waarop Sliedrechtse bedrijven dit particuliere initiatief mogelijk maken via sponsoring van tijd, expertise, materialen en geld. Na het doorlopen van een uitgebreide ruimtelijke procedure heeft de gemeente in oktober 2019 een omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van het kunstwerk.

Werkzaamheden

Onderdelen van de werkzaamheden zullen onder meer zijn: het maken van een fundering, het plaatsen van de baggerbuizen, de montage van verlichting en de inrichting van het terrein. Directe omwonenden worden door de kunstenaar en/of uitvoerende bedrijven geïnformeerd over eventuele overlast tijdens de werkzaamheden. Voor vragen is dhr. Maarten de Winter bereikbaar via maartendewinter32@gmail.com en (0184) 412 693.

Kunstwerk Baggerbeeld
Impressie kunstwerk "Baggerbeeld"