Sporten voor de jeugd weer beperkt mogelijk

Vanaf 29 april is het voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer mogelijk om buiten te sporten en bewegen onder begeleiding van een trainer of instructeur. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven hierbij geen rekening te houden met de 1.5 meter afstand, voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar is deze maatregel nog wel van kracht.

Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van een gediplomeerd trainer, instructeur of de combinatiefunctionaris sport. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaats vinden.

Sportprotocol verantwoord sporten

Door het NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten is een sportprotocol ontwikkeld voor gemeenten en sportaanbieders. In dit sportprotocol is opgenomen hoe te handelen bij het opstarten van sportactiviteiten, en wat aandachtspunten hierbij zijn. Dit protocol gaat in op 29 april 2020 en loopt vooralsnog door tot en met 19 mei 2020. Op www.nocnsf.nl/sportprotocol staat de meest actuele versie van het sportprotocol.

Als gemeente hebben we hebben we een lokaal protocol opgesteld, namelijk het Protocol Sport Sliedrecht De maatregelen in dit protocol zijn overgenomen uit het Protocol verantwoord sporten, op de eerste bladzijde staat extra informatie over de lokale situatie. Download het Protocol Sport Sliedrecht (pdf, 200 kB).

Sport in Sliedrecht

Inmiddels zijn al een aantal sportaanbieders weer gestart met het aanbieden van trainingen voor hun jeugdleden. Hierbij nemen ze de maatregelen in acht zoals opgenomen in het sportprotocol van het NOC*NSF. Zo worden op de sportterreinen looproutes afgezet zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van het terrein. Daarnaast worden ouders gevraagd hun kinderen alleen af te zetten en op te halen, en niet langs de lijn te komen kijken.

De combinatiefunctionaris sport gaat, in samenwerking met de jongerenwerkers, de komende tijd ook weer activiteiten organiseren voor de jeugd en jongeren tot en met 18 jaar. Als je hierover meer wilt weten, kun je contact opnemen met Michael Groen via michael@sojs.nl

Contact gemeente bij starten van sportactiviteiten

Indien u als sportaanbieder van plan bent om activiteiten voor de jeugd en jongeren in Sliedrecht te organiseren, moet u dit eerst met de gemeente afstemmen. U kunt hiervoor contact opnemen met Caroline Wilbrink via ce.wilbrink@sliedrecht.nl of via telefoonnummer (0184) 495 998.