Commissaris van de Koning Jaap Smit op bezoek

Afgelopen weken is Commissaris van de Koning Jaap Smit twee keer in Sliedrecht geweest. Op woensdag 28 oktober had hij een digitaal gesprek met de collegeleden. Dinsdag 3 november was hij aanwezig tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Digitale afspraak

Elke zes jaar brengt de Commissaris van de Koning een bezoek aan Sliedrecht. Hij laat zich dan informeren over het reilen en zeilen in onze gemeente. Dit bezoek stond al gepland op 20 maart. Door de corona-uitbraak is het verplaatst en werd het een digitale afspraak. Jaap Smit heeft online gesproken met het college van burgemeester en wethouders. Onder andere over de Kadernota 2021.

In gesprek blijven

"Het is van groot belang om met elkaar in gesprek te blijven. Daarom ben ik blij dat Sliedrecht op deze manier toch een bezoek mogelijk heeft gemaakt", blikte Jaap Smit terug op de digitale bijeenkomst. "Ik hoop dat het volgend jaar weer mogelijk is elkaar fysiek te ontmoeten. Dan kom ik graag naar Sliedrecht om in gesprek te gaan met de maatschappelijke organisaties. Zij zijn het fundament onder de gemeente.”

Raad overhandigt profielschets

Een kleine week later sprak Jaap Smit de fracties uit de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering kreeg hij van raadslid Cees Paas op een corona-verantwoorde manier de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Met een baggerschep kon de profielschets met voldoende afstand overhandigd worden. Daarnaast vraag de commissaris de fracties een aantal vragen te beantwoorden. Zodat hij een nog beter beeld kreeg van de wensen van de gemeenteraad voor de nieuwe burgemeester.

CdK jaap smit op bezoek