De bladkorven staan er weer!

De gemeente is in november gestart met bladruimen per buurt en het plaatsen van bladkorven. Zo lang er bladeren van de bomen vallen houdt de gemeente doorgaande wegen en fietspaden zo goed mogelijk bladvrij.

BladkorvenLocaties

De bladkorven staan op locaties waar veel blad van gemeentelijke bomen in particuliere tuinen terecht komen. Er is bij de plaatsing onder andere gekeken naar een gelijkmatige verdeling van de bladkorven over de gemeente, het aantal gemeentelijke bomen in de omgeving en de bereikbaarheid van de locatie. Als een korf niet of nauwelijks wordt gebruikt, of als een korf voor andere doeleinden wordt gebruikt, wordt deze verplaatst.
In parken, groenstroken en plantsoenen mag het blad langer blijven liggen, in beplanting wordt het vaak niet verwijderd om dat het blad hier zorgt voor schuilgelegenheid, bescherming en voedsel voor de beplanting.

Spelregels

  • De bladkorven zijn alléén bedoeld voor bladeren.
  • De bladeren moeten afkomstig zijn van gemeentelijke bomen, dus niet uit privétuinen.
  • Geen takken of andere vormen van afval in de bakken.
  • Bij misbruik, vandalisme wordt de korf verwijderd.
  • Bij diefstal wordt geen nieuwe korf meer teruggeplaatst.
  • Het aantal bladkorven of de locaties worden dit jaar niet meer veranderd.
  • In december worden de bladkorven weer weg gehaald.

Bladkorf vol?

De bladkorven worden regelmatig geleegd. Is een bladkorf toch vol? Maak hiervan een melding via de website of de Fixi-app.