Voorwaarden regeling Diplomazwemmen

Voor de regeling Diplomazwemmen gelden de volgende voorwaarden:

  1. Uw kind staat gedurende de gehele regeling ingeschreven in de Gemeente Sliedrecht.
  2. Uw kind wordt tussen 31-12-2019 en 31-12-2020 vijf jaar.
  3. U zorgt dat uw kind passende en juiste badkleding heeft.
  4. U zorgt ervoor dat uw kind bij minimaal 90% van de zwemlessen aanwezig is. Zo niet, dan worden de kosten op u verhaald.
  5. Kan uw kind niet bij 90% van de zwemlessen aanwezig zijn, dan neemt u contact op met de aanbieder van de zwemlessen: lockhorst-afwezig@optisport.nl.
  6. Bij ongeoorloofde afwezigheid van 10% of meer van de zwemlessen volgt beëindiging van de regeling.
  7. Één ouder of verzorger is aanwezig op een van de bijeenkomsten en meldt zijn of haar kind aan.