Op weg naar een nieuwe burgemeester

De gemeente Sliedrecht is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Van Hemmen. Momenteel heeft Sliedrecht een waarnemend burgemeester, de heer Van der Borg.

Wat is er al gebeurd?

Stap 1
Samenstellen van de vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad. In Sliedrecht heeft elke fractie de fractievoorzitter aangewezen voor de vertrouwenscommissie.

Stap 2
Opstellen van het profiel: Wat voor soort burgemeester zoeken wij? De vertrouwenscommissie heeft alle inwoners in de periode van juni tot en met augustus de kans gegeven om daar een mening over te geven. Zowel in gesprekken met de vertrouwenscommissie als online konden
alle Sliedrechters hun mening geven. Hierna heeft de vertrouwenscommissie het profiel opgesteld. Dit is te lezen op de speciale pagina Burgemeester gezocht.

Stap 3
Op 3 november is de profielschets vastgesteld door de gemeenteraad en aangeboden aan de CdK (Commissaris van de Koning), Jaap Smit.

 

Hoe nu verder:

Routewijzer Burgemeester gezocht

 

Vertrouwelijkheid

Net zoals in elke andere sollicitatieprocedure worden de namen van de kandidaten niet bekendgemaakt. Alleen de naam van de eerste kandidaat keuze van de gemeenteraad) wordt bekend gemaakt. De CdK bespreekt alle ingekomen reacties met de vertrouwenscommissie. De  vertrouwenscommissie motiveert de keuze van nummer één en twee met de raad. De motivatie over de overige kandidaten wordt ook gedeeld, maar zonder de namen van de sollicitanten hierbij te noemen.