Bedrijvenbijeenkomst: samen keuzes maken en koers bepalen

Welke koers moet Sliedrecht varen voor een economisch gezonde toekomst? Welke ruimtelijke keuzes voor wonen, werken en recreëren zijn daarbij belangrijk? De gemeente en de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) willen hierover graag met in gesprek met ondernemers!

We nodigen ondernemers in Sliedrecht daarom uit voor één van de bijeenkomsten op 29 oktober, 5 november en 9 november. De bijeenkomsten zijn in Partycentrum de Lockhorst aan de Sportlaan 1 en duren van 16.00 tot 18.00 uur. Alle bijeenkomsten krijgen dezelfde invulling.

Omgevingsvisie

Sinds eind 2019 werkt de gemeente aan de Omgevingsvisie:  een strategische toekomstvisie voor de inrichting van onze leefomgeving. In november 2019 was hierover een eerste bijeenkomst voor de Sliedrechtse ondernemers. We hebben de input gebruikt bij het maken van een Nota van Uitgangspunten gemaakt. De gemeenteraad heeft deze nota dit voorjaar vastgesteld.

Door de corona-situatie is het vervolg wat vertraagd. Maar nu gaan we verder! Zo zijn er deze week bijeenkomsten met organisaties, inwoners en de gemeenteraad. Daarnaast is er een online enquête. Met als doel: samen keuzes maken en koers bepalen. De inbreng van ondernemers is hierbij onmisbaar. We zien hen daarom graag op 29 oktober, 5 november of 9 november! Natuurlijk kan iedereen ook alvast de enquête invullen op www.sliedrecht.nl/omgevingsvisie.

Economische Visie

De Omgevingsvisie gaat vooral over de ruimtelijke invulling van Sliedrecht. Daarnaast hebben de gemeente en de VSO zich dit jaar gebogen over welke economische koers Sliedrecht moet volgen. Dat is belangrijk voor het economisch beleid van de gemeente, maar ook voor de inbreng in de Omgevingsvisie. Want economische keuzes vragen soms ook om ruimtelijke keuzes. Op 29 oktober en 5 en 9 november praten we ondernemers graag bij over de economische visie. En gaan we in gesprek over de uitgangspunten hiervoor.

Aanmelden

Natuurlijk houden we ons bij de bijeenkomsten aan de coronamaatregelen. Vooraf aanmelden is daarom verplicht. Dat kan met een e-mail naar omgevingsvisie@sliedrecht.nl. Vermeld hierbij welke datum uw voorkeur heeft, plus een alternatieve datum. Wij vragen u om met maar één persoon per bedrijf te komen.

Kunt u er niet bij zijn op 29 oktober, 5 of 9 november? We vragen ondernemers in de komende maanden ook nog via een enquête naar hun mening. En eind dit jaar bespreken we graag het concept van de economische visie. U hoort hier vanzelf meer over.