Wethouder Financiën Piet Vat:

"De investeringen voor de komende jaren sluiten naadloos aan bij de drie kernopgaves uit de Kadernota. Financiële stabiliteit is daarbij het uitgangspunt."