Wat vindt u belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij?

Een duurzame oplossing. Lage kosten. Meer comfort. Wat vindt ú belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij? Tot en met zondag 8 november kunt u uw mening geven over het aardgasvrij maken van Sliedrecht. Dat kan via een online enquête op de website drechtstedenenergie.nl/sliedrecht. De gemeente neemt de resultaten van deze enquête mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 2021.

Aardgasvrij in 2050

De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook de gemeente Sliedrecht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. In Sliedrecht-Oost is zelfs al een start gemaakt. Op dit moment is energie- en afvalbedrijf HVC daar bezig met de aanleg van een warmtenet.

Start Transitievisie Warmte

Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij gaat aanpakken. Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven? De antwoorden hierop komen in de Transitievisie Warmte 2021 die we de komende maanden opstellen. Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte opnieuw bekeken. Zo kunnen we nieuwe ontwikkelingen en technieken meenemen in de route naar een aardgasvrije toekomst.

Online enquête

We willen graag weten hoe u aankijkt tegen de overstap naar aardgasvrij. Daarom houden we een enquête. Tot en met 8 november kan iedereen die in Sliedrecht woont, zijn of haar mening geven. Wat vindt u belangrijk bij de overstap? Wat baart u zorgen en hoe wilt u betrokken worden? Laat het ons mee weten en doe mee aan de enquête via denkmee.drechtstedenenergie.nl/sliedrecht.