September

 • GGD Zuid-Holland Zuid start met campagne #ZHZrookvrij

  30 september 2020

  In de week van 21 september is GGD Zuid-Holland Zuid gestart met de regionale campagne voor rookvrije sport en speelplekken: #ZHZrookvrij. Alle inwoners van de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid worden de komende weken opgeroepen om voor 'hun' sport- of speelplek te tekenen op rookvrij.nl.

 • Hoe wilt u leven in Sliedrecht?

  Welke koers moet Sliedrecht volgen voor de toekomst? Welke keuzes vindt u belangrijk als het gaat om wonen, werken en recreëren? We horen graag uw mening op woensdag 7 oktober in de tweede Week van de Omgevingsvisie! U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in het Griendencollege aan de Professor Kamerlingh Onneslaan 10.

 • Kunstwerk BaggerBeeld onthuld en officieel overgedragen aan de gemeente Sliedrecht

  01 oktober 2020

  Afgelopen vrijdag 25 september vond de onthulling en overdracht van het kunstwerk BaggerBeeld plaats. Namens de gemeente Sliedrecht was wethouder Ed Goverde hierbij aanwezig.

 • Melding van verwarde man

  28 september 2020

  Vanmorgen heeft een verwarde man op verschillende plekken in Sliedrecht voor onrust gezorgd. Bewoners waarschuwden de politie via het meldpunt zorgoverlast.

 • Duurzaamheidsmarkt "Sliedrechtse Groenmarkt" geannuleerd

  29 september 2020

  De duurzaamheidsmarkt "Sliedrechtse Groenmarkt" is vanwege de aanvullende coronamaatregelen geannuleerd. Dit heeft de organisatie besloten.

 • Starten op de woningmarkt

  28 september 2020

  Het is de 'Week van de Starter'. Met deze week willen het ministerie van Binnenlandse Zaken en woonpartijen de kansen van starters op de woonmarkt verbeteren. Dit door te zorgen voor een compleet en onafhankelijk overzicht van informatie.

 • 3 oktober: onthulling monument Merwedegijzelaars

  25 september 2020

  Op zaterdagmiddag 3 oktober vindt de onthulling plaats van het monument voor de Merwedegijzelaars. De datum voor de onthulling stond eerst op 16 mei dit jaar, maar kon door de corona-maatregelen niet doorgaan. Echter: ook op 3 oktober aanstaande is de bijeenkomst tot onze grote teleurstelling niet toegankelijk voor heel Sliedrecht. De corona-maatregelen maken dat echt onmogelijk. Er is een keuze gemaakt om de onthulling alleen toegankelijk te laten zijn voor voormalige gijzelaars, hun nabestaanden en de media.

 • Passende ondersteuning voor mantelzorgers van mensen met psychische aandoeningen

  25 september 2020

  Vanaf 1 oktober is er voor Sliedrechtse mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening respijtzorg georganiseerd.

 • Werk aan lantaarnpalen Rivierdijk

  24 september 2020

  Half augustus is de gemeente gestart met het vervangen van de openbare verlichting op de Rivierdijk. De aannemer zou eind september klaar zijn, maar het werk loopt uit tot in november. De vertraging komt vooral door tegenvallers onder de grond. Dat vraagt extra afstemming met verschillende partijen.

 • Meer bomen in Sliedrecht

  23 september 2020

  Bomen zijn belangrijk en nuttig. Het college van Sliedrecht wil graag dat de komende drie jaar meer bomen worden gepland. Het gaat om 10% meer bomen! Via "Prik een boom" kon iedereen meehelpen.

 • Bewoners Middenveer: Bedankt!

  22 september 2020

  Afgelopen vrijdag 18 september organiseerde aannemer Verheij Infra en de gemeente Sliedrecht voor de omwonenden Middenveer een bedankmoment. Namens de gemeente Sliedrecht was wethouder Ton Spek hierbij aanwezig.

 • Rioleringswerkzaamheden Thorbeckelaan

  22 september 2020

  Maandag 28 september start KUIPERS Infra met rioleringswerkzaamheden aan de Thorbeckelaan in Sliedrecht. De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden en worden voor het einde van het jaar afgerond.

 • Sliedrecht energieneutraal? Meedenkers gezocht!

  21 september 2020

  Net als andere gemeenten wil Sliedrecht energieneutraal zijn in het jaar 2050. Dat lijkt ver weg maar vraagt om actie nu! Daarom zoeken we mensen die willen meedenken over en meedoen aan deze 'energietransitie'.

 • Wegwerkzaamheden Parallelweg en Rivierdijk/Sportlaan te Sliedrecht

  21 september 2020

  Van 29 september tot en met 3 oktober voert Aannemingsbedrijf KWS Infra bv in opdracht van de gemeente Sliedrecht asfaltwerkzaamheden uit aan de Parallelweg en Rivierdijk/Sportlaan.

 • Ondertiteling digitale vergaderingen gemeenteraad Sliedrecht

  18 september 2020

  De gemeenteraad heeft besloten om vanaf 16 september de digitale openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad te ondertitelen. Een primeur: Nu zijn vergaderingen ook te volgen voor doven en slechthorenden.

 • Aanscherping gezondheidskundige grenswaarde PFAS door EFSA

  18 september 2020

  De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe studie gedaan naar de gezondheidsrisico’s van PFAS* in voedsel. In deze studie heeft EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor (de optelsom van) vier PFAS-stoffen vastgesteld, waaronder PFOA. De grenswaarde die EFSA heeft bepaald voor deze vier stoffen is lager dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM in 2016** voor PFOA heeft afgeleid. Het RIVM onderzoekt nu wat dit voor Nederlandse risicogrenzen voor PFOA en andere PFAS betekent.

 • Doe mee en Clean up je straat!

  17 september 2020

  Op zaterdag 19 september is het World Cleanup Day. Ook het NME-centrum De Hooizolder doet mee met een actie!

 • OPGELET! Maak geen afspraak via de website afspraakloket.nl

  17 september 2020

  Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl. Gemeente Sliedrecht werkt NIET samen met deze website en wij adviseren ook iedereen om hier geen gebruik van te maken.

 • Onthulling en overdracht kunstwerk BaggerBeeld

  16 september 2020

  Op vrijdagmiddag 25 september vindt de onthulling en overdracht van het kunstwerk BaggerBeeld plaats. Namens de gemeente Sliedrecht zal wethouder Ed Goverde hierbij aanwezig zijn.

 • Bedankmoment voor omwonenden Middenveer

  15 september 2020

  Op vrijdagochtend 18 september organiseert aannemer Verheij Infra en de gemeente Sliedrecht voor de omwonenden Middenveer een bedankmoment. Namens de gemeente Sliedrecht zal wethouder Ton Spek hierbij aanwezig zijn.

 • Twee weken aandacht voor dementie

  15 september 2020

  Maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het Mantelzorgpunt, het Alzheimer Café, Bibliotheek Aanzet, het Seniorenhuys de Schalm, Waardeburg, Rivas en de Gemeente Sliedrecht roepen jong en oud op om aandacht te hebben voor mensen met dementie en voor degene die dagelijks voor hen zorgt.

 • Primeur voor Sliedrecht: Duurzaam asfaltlaag op de Baanhoek Molendijk

  14 september 2020

  Op 12 september gaat KWS Infra de toplaag aanbrengen op de Baanhoek Molendijk. De toplaag is een duurzame asfaltlaag van 40% gerecycled asfalt. Voor de gemeente Sliedrecht een primeur: niet eerder werd zo’n duurzaam asfaltmengsel toegepast.

 • Burgemeester en Wethouders presenteren kadernota 2021 'Koers 2030; groei en ontwikkeling!'

  25 september 2020

  Elk jaar stellen Burgemeester en Wethouders een kadernota op. In deze nota wordt het plan gepresenteerd voor het volgend jaar.

 • Grote Kerk open op Open Monumentendag

  09 september 2020

  De Grote Kerk van Sliedrecht, Kerkbuurt 131 is zaterdag 12 september tijdens Open Monumentendag opengesteld voor bezichtiging. De kerk is open van 10.00-16.00 uur. De toren is zaterdag niet opengesteld. Deze is eigendom van de gemeente Sliedrecht en niet van de Hervormde Gemeente.

 • Bent u of kent u een nabestaande van een Merwedegijzelaar?

  09 september 2020

  De gemeente Sliedrecht is op zoek naar nabestaanden van de Merwedegijzelaars. Bent u of kent u een nabestaande van een Merwedegijzelaar? De gemeente komt graag in contact met u.

 • OPGELET! Maak geen afspraak via de website afspraakloket.nl

  08 september 2020

  Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl. Gemeente Sliedrecht werkt NIET samen met deze website en wij adviseren ook iedereen om hier geen gebruik van te maken.

 • Afscheid oud-burgemeester Van Hemmen opnieuw geannuleerd

  07 september 2020

  De gemeente Sliedrecht heeft, in overleg met oud-burgemeester Bram van Hemmen, besloten de afscheidsreceptie op woensdag 10 september opnieuw te annuleren. De corona-maatregelen geven aanleiding tot dit besluit.

 • Duurzamer afval inzamelen, minder restafval

  02 september 2020

  Van afval naar grondstof. Dat is het motto van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Sliedrecht. Met verschillende maatregelen willen burgemeester en wethouders de duurzaamheidsdoelen halen door de hoeveelheid restafval te verminderen naar maximaal 75 kilo per inwoner in 2025. Dit is nodig, omdat het Rijk de doelstellingen voor afvalscheiding heeft aangescherpt. En omdat de kosten voor restafval anders te hoog worden. Dit voorstel gaat het college voorleggen aan de gemeenteraad van Sliedrecht.