28 september t/m 4 oktober: Valpreventieweek

Van 28 september t/m 4 oktober vindt de jaarlijkse Valpreventieweek plaats. In deze week besteedt VeiligheidNL samen met landelijke partners hier aandacht aan. Dit jaar roepen we iedereen op om de valrisico's voor onze ouderen te gaan herkennen.

Ouderen vormen een groeiende groep in onze samenleving. Sinds de veranderingen in de Wet Langdurige Zorg wonen steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis. Valpreventie is dan belangrijk, want op dit moment belandt er in Nederland elke 5 minuten iemand van 65 jaar en ouder op de spoedeisende hulp na een val. Door de vergrijzing neemt het aantal valongevallen bij ouderen de komende jaren alleen nog maar verder toe.

Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem bij ouderen

Een val heeft vaak grote lichamelijke en geestelijke gevolgen. Het is een aanslag op de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit van degene die gevallen is. Naarmate iemand vaker valt, neemt deze functionele achteruitgang meer toe en heeft deze vaak ook psychische gevolgen, zoals valangst, somberheid, en een sociaal isolement. Het verlies van zelfvertrouwen en een grotere zorgafhankelijkheid zijn van grote invloed op het welbevinden van ouderen na een valincident. Ouderen (en hun omgeving) zijn zich vaak nog te weinig bewust van het feit dat vallen een probleem is en dat valincidenten te voorkomen zijn.

Hoe kan ik valrisico herkennen?

Afbeelding valrisico

Op de website van veiligheid.nl kunt u een reactietest doen.

Wilt u ook goed leren vallen en opstaan? Of wilt u weten hoe u beter kunt bewegen?

Meldt u dan aan voor een cursus valpreventie. In Sliedrecht zijn er diverse mogelijkheden om een valpreventietraining te volgen. Informeer bij

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de website veiligheid.nl.