Duurzamer afval inzamelen, minder restafval

Van afval naar grondstof. Dat is het motto van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Sliedrecht. Met verschillende maatregelen willen burgemeester en wethouders de duurzaamheidsdoelen halen door de hoeveelheid restafval te verminderen naar maximaal 75 kilo per inwoner in 2025. Dit is nodig, omdat het Rijk de doelstellingen voor afvalscheiding heeft aangescherpt. En omdat de kosten voor restafval anders te hoog worden. Dit voorstel gaat het college voorleggen aan de gemeenteraad van Sliedrecht.

Maatregelen nodig

"In 2019 had elke inwoners van Sliedrecht gemiddeld 210 kilo restafval", zegt verantwoordelijk wethouder Ton Spek. "59% van het huishoudelijk afval werd gescheiden ingezameld en hergebruikt. In de resterende 41% zit nog teveel materiaal wat we wel zouden kunnen scheiden, waarmee we met elkaar de kosten van de afvalverwerking naar beneden zou kunnen brengen. Met onze huidige manier van inzamelen halen we onze duurzaamheidsdoelstellingen niet, want onze ambitie is maximaal 100 kilo restafval in 2020. Intussen zijn landelijk de doelstellingen voor afvalscheiding nog verder aangescherpt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het inzamelen van verpakkingen en statiegeld op kleine PET-flesjes. Bovendien is de afvalstoffenbelasting gestegen. En nemen de kosten voor de verwerking van vooral restafval alleen maar toe. Om onze doelstellingen te halen én de afvalinzameling betaalbaar te houden, is nu actie nodig. Tijd dus voor een herziening van het afvalbeleid. Waarbij iedere inwoner zelf de kosten zo laag mogelijk kan houden, volgens het principe 'de vervuiler betaalt'." 

Recycletarief voor restafval

De focus van het nieuwe afvalbeleid ligt op het gescheiden inzamelen van herbruikbare grondstoffen. En het op termijn – op z'n vroegst in 2023 - invoeren van een recycletarief voor restafval. Dit laatste betekent dat huishoudens naast de afvalstoffenheffing ook betalen voor elke keer dat ze afval in een ondergrondse restafvalcontainer gooien. "Zo worden de kosten voor het restafval eerlijker verdeeld", legt Ton Spek uit. "Alle huishoudens in Sliedrecht krijgen een pasje voor de containers. Hiermee voorkomen we ook 'afvaltoerisme' uit omliggende plaatsen. Tegelijk maken we het scheiden van herbruikbare grondstoffen zoals GFT-afval en glas makkelijker. Zo krijgt iedereen een bakje, waarmee je in de keuken je groente-, fruit- en etensresten eenvoudig apart kunt houden. Bij hoogbouw komen extra inleverzuilen voor dit afval."

Kosten

Ton Spek; "We kunnen niet voorkomen dat de kosten stijgen. Naast de steeds hogere verwerkingskosten komt dit ook door een eerder besluit van de gemeenteraad dat onze dienstverlening kostendekkend moet zijn. Maar met het nieuwe afvalbeleid kunnen we de stijging zo klein mogelijk houden. Natuurlijk begrijpen dat dit vervelend is. Ook het op termijn in te voeren recycletarief zal even wennen zijn. Maar door nú iets meer te betalen, houden we de kosten voor afvalverwerking in de toekomst beheersbaar. En werken we samen aan een duurzaam Sliedrecht."

 

Op onze pagina over afval leest u meer informatie over afvalinzameling.