Ondertiteling digitale vergaderingen gemeenteraad Sliedrecht

De gemeenteraad heeft besloten om vanaf 16 september de digitale openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad te ondertitelen. Een primeur: Nu zijn vergaderingen ook te volgen voor doven en slechthorenden.

Er zijn in Nederland meer dan 1,5 miljoen mensen die niet goed kunnen horen. De gemeenteraad heeft daarom besloten om ondertiteling aan de digitale audio- en videoverslagen van de raadsvergaderingen van Sliedrecht toe te voegen. Met ondertiteling is de vergadering toegankelijk voor doven en slechthorenden.

Plaatsvervangend griffier Heleen Vos-Hulleman: "Mooi dat de gemeenteraad op deze wijze een kwaliteitsimpuls kan geven aan de dienstverlening voor onze inwoners. Tegelijkertijd is het ook een bijdrage aan een inclusieve samenleving. We hopen op korte termijn live ook de digitale vergaderingen te ondertitelen."

Nu zijn ook doven en slechthorenden beter in staat deel te nemen aan de lokale politiek en onze democratie. Ook kan het een uitkomst bieden voor kijkers in drukke ruimtes, kantoren en stilteruimtes. Vanaf 23 september 2020 voldoet de gemeente Sliedrecht ook aan de vereisten zoals gesteld in de Wet digitale toegankelijkheid.

Hoe werkt het

1.    Ga naar de website sliedrecht.raadsinformatie.nl 
2.    Open de vergadering die u wilt beluisteren1
3.    Rechts onderin verschijnt een vakje met CC closed caption-knop (CC)2

 Knop Closed Caption
4.    Klik op dit vakje en kies on (aan) of op off (uit)

Opmerking:

1.    Alleen de vergaderingen die geheel geïndexeerd zijn, zijn ondertiteld.
2.    De ondertiteling is in korte zinnen en bepaalde woorden wordt anders ondertiteld. De ondertiteling is grotendeels fonetisch. De Lockhorst wordt bijvoorbeeld weergegeven als de Lokhorst. 

Binnenkort worden de vergaderingen van de raad Sliedrecht ook live ondertiteld.
Dat hoort u uiteraard zodra dat geregeld is. 

Vragen?

Neem contact op met de griffie, telefoon 06-51263215 of stuur een e-mail naar griffie@sliedrecht.nl