Digitale informatieavond(en) Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg

TenneT vervangt vanaf juli 2022 tot en met januari 2023 de bestaande hoogspanningslijnen (geleiders) door geleiders met een grotere capaciteit. In Sliedrecht staan 9 masten. Het tracé van de verbinding is 3,1 kilometer lang. Op 12 en 14 oktober organiseert Tennet 2 digitale informatieavond(en). Bewoners bij Rivierdijk en Boog wonen in de buurt van de verbinding. Zij hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren past Tennet de bestaande verbindingen aan. TenneT waardeert de bestaande landelijke 380kV-ring, de 'ruggengraat' van het landelijk hoogspanningsnet, daarom op. Dit gebeurt binnen het programma 'Beter Benutten Bestaande 380 kV', waarin 6 hoogspanningsverbindingen vernieuwd worden. De verbinding tussen Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg valt hier ook binnen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ziet toe dat procedures rondom grote infrastructurele projecten goed worden doorlopen. Het ministerie coördineert bij dit project de vergunningprocedure.

Wat gaat er gebeuren

Voor de opwaardering van de bestaande 380kV-verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Eén daarvan is het ophangen van nieuwe geleiders (de draden waar de stroom door vervoerd wordt) met een hogere transportcapaciteit dan de huidige geleiders. De huidige hoogspanningsverbinding is bovendien inmiddels ruim 50 jaar oud. Daarom worden ook andere onderdelen, zoals bliksemdraden, vervangen. Daarnaast zijn de fundaties van de hoogspanningsmasten en constructies getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij de meeste masten moet de mastfundatie en constructie versterkt worden. In Sliedrecht staan 9 masten. Het tracé van de verbinding is 3,1 kilometer lang. Bewoners bij Rivierdijk en Boog wonen in de buurt van de verbinding. Zij zijn vooraf al geinformeerd. In totaal gaat het om een hoogspanningsverbinding van 34 kilometer lang tussen Krimpen en Geertruidenberg. Bekijk hier waar het tracé in Sliedrecht zich bevindt.  

Gemeente_overzicht_05_Sliedrecht

Uitnodiging & aanmelden digitale informatiebijeenkomsten

Normaal gesproken worden fysieke inloopbijeenkomsten georganiseerd. Vanwege het coronavirus zijn het nu digitale informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u onder andere uitleg over de procedure, de werkzaamheden die verricht worden, een animatie te zien en inzicht in de planning. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij nodigen u hier graag, mede namens het ministerie van EZK, voor uit. De digitale informatiebijeenkomsten zijn op:

  • Dinsdag 12 oktober van 19:00 uur tot 21:00 uur.
  • Donderdag 14 oktober van 19:00 uur tot 21:00 uur.

U kunt zich via de website van Bureau Energieprojecten www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-Geertruidenberg aanmelden. U ontvangt na registratie een uitnodiging om deel te nemen.


Stukken ter inzage, indienen zienswijzen

Van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021 liggen de ontwerpbesluiten voor Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren. U kunt dit op verschillende manieren doen. We stellen het op prijs als u daarbij aangeeft op welk deel van de stukken u reageert en uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder “Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg". U kunt niet reageren per e-mail.
  • Per post door een brief te sturen naar:

Bureau Energieprojecten - Inspraakpunt BBB 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg.
Postbus 111
9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

U kunt ook op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten op 070 - 379 89 79.

Vragen

Op www.tennet.eu/krimpen-geertruidenberg vindt u meer informatie over het project. Op www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-Geertruidenberg vindt u meer informatie over de vergunningen en procedures. U mag natuurlijk ook bellen met TenneT, van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur. 0800 - 83 66 388 (gratis) of mailen naar servicecenter@tennet.eu.