November

 • Grondverplaatsing Benedenveer-Parallelweg

  25 november 2021

  In de woonwijk Benedenveer is in maart 2021 grond afgegraven om daar een waterberging te maken. Hierdoor kan bij grote regenbuien het water makkelijker opgevangen worden. Zoals we weten is de grond in Sliedrecht vervuild door de uitstoot van PFOA in eerdere jaren. De verplaatste grond is onderzocht. Afgelopen week zijn de resultaten van de onderzoeken gedeeld met betrokkenen.

 • Raadhuis als middelpunt van de samenleving én huis van de democratie

  25 november 2021

  Het college stelt de gemeenteraad voor om het bijna 100 jaar oude Raadhuis een centrale plek te geven in de Sliedrechtse samenleving. Wij willen in het Raadhuis een ontmoetings- en werkplek maken voor de Sliedrechtse samenleving, gemeenteraad, college en medewerkers van de gemeente.

 • Op weg naar aardgasvrij Sliedrecht

  25 november 2021

  Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, moet de CO2-uitstoot omlaag. Bijvoorbeeld door minder aardgas te verbranden. Daarom gaat Nederland op weg naar een aardgasvrije toekomst. Als een van de 'proeftuinen aardgasvrije wijken' loopt Sliedrecht-Oost hierin voorop. Projectleider Lucien van der Plaats geeft een update.

 • Corona update door burgemeester Jan de Vries - voorafgaand aan de oordeelsvormende raad van 23 november 2021

  29 november 2021

  Voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering van 23 november 2021 deelde burgemeester Jan de Vries zijn zorgen rondom de ontwikkelingen van de coronapandemie aan de raad.

 • Mobiele prikbus komt weer naar Sliedrecht!

  24 november 2021

  Woensdag 1 tot en met zaterdag 4 december komt de GGD voor de tweede keer met een prikbus naar Sliedrecht. Inwoners van Sliedrecht en omgeving kunnen zich hier gratis laten vaccineren.

 • Online informatieavond Regionaal Energieloket voor huurders

  18 november 2021

  Steeds meer mensen gaan aan de slag met energiezuinig wonen. Hiermee kunt u besparen op de energierekening. De gemeente wil het huurders makkelijk maken om energie te besparen. Daarom hebben we het Regionaal Energieloket gevraagd om speciaal voor huurders een informatieavond te organiseren.

 • Column: De strijd tegen het water is nog niet gestreden

  18 november 2021

  "Als ik over de Adriaan Volkersingel wandel kan ik mij moeilijk voorstellen dat eeuwen geleden Sliedrecht aan de overkant van de rivier lag. Precies 600 jaar geleden, in de nacht van 18 november 1421 werd ons gebied geteisterd door een woeste storm. De dijken braken en dat veroorzaakte een van de ergste overstromingen uit de vaderlandse geschiedenis. Deze overstroming is later de Sint Elisabethsvloed gaan heten. Dat klinkt romantischer dan het was. Hele dorpen, waaronder het toenmalige Sliedrecht, verdwenen onder water en veel mensen stierven."

 • LEEF! gaat niet over tot aankoop Groen van Prinstererschool

  11 november 2021

  Vorig jaar heeft het college het besluit genomen tot verkoop van de Groen van Prinsterer-locatie. De huidige huurder LEEF! heeft destijds aangegeven om mogelijk de locatie aan te kopen. Na een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek geeft LEEF! aan dat aankoop niet financieel haalbaar is. De gemeente gaat daarom niet over tot verkoop van de Groen van Prinstererschool aan LEEF!.

 • Energiecoöperatie gaat voor Sliedrechtse zonne-energie voor iedereen

  11 november 2021

  De oprichting van de Sliedrechtse energiecoöperatie is een stap dichterbij! Alle inwoners van Sliedrecht kunnen nu kiezen voor lokale groene stroom uit zonne-energie. Ook als je in een appartement of huurwoning woont of geen geschikt dak hebt voor zonnepanelen.

 • Gemeente Sliedrecht draagt bij aan de kosten voor controle QR code

  09 november 2021

  Ondernemers en verenigingen kunnen een vergoeding aanvragen voor de extra kosten die zij maken als zij grote groepen ontvangen. Dit is een vergoeding voor de extra kosten die zij maken voor het naleven van de controle van het coronatoegangsbewijs (CBT).

 • Persoonlijk bericht van burgemeester Jan de Vries:

  05 november 2021
 • Weer bomen planten in Sliedrecht

  04 november 2021

  Bomen zijn belangrijk en nuttig. Het college van Sliedrecht wil graag dat de komende drie jaar meer bomen worden geplant. Het gaat om 10% meer bomen!

 • Medio november start werkzaamheden uitbreiding van de begraafplaats

  04 november 2021

  Medio november starten de voorbereidende werkzaamheden rondom de uitbreiding begraafplaats. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Gebr. De Koning. Weggebruikers kunnen overlast ervaren door de werkzaamheden.

 • Sliedrecht weer stap dichterbij nieuw sportpark

  04 november 2021

  De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de plannen om sportpark Sliedrecht Buiten te realiseren. Het sportpark moet ruimte bieden aan zowel voetbalvereniging VV Sliedrecht als ook tennisvereniging SLTC. Het plan is om het sportpark te combineren met een recreatief knooppunt.

 • 17 november: Informatieavond Burgemeester Winklerplein

  18 november 2021

  De gemeente wil het Burgemeester Winklerplein aanpakken en vernieuwen. Tijdens de beeldvormende vergadering van 25 oktober heeft de raad positief gereageerd op de nieuwe plannen. Op woensdagavond 17 november is er een informatieavond voor omwonenden, vastgoedeigenaren en belangstellenden. Let op! Door de aangescherpte coronamaatregelen is bijwonen aangescherpt.