Column: De strijd tegen het water is nog niet gestreden

"Als ik over de Adriaan Volkersingel wandel kan ik mij moeilijk voorstellen dat eeuwen geleden Sliedrecht aan de overkant van de rivier lag. Precies 600 jaar geleden, in de nacht van 18 november 1421 werd ons gebied geteisterd door een woeste storm. De dijken braken en dat veroorzaakte een van de ergste overstromingen uit de vaderlandse geschiedenis. Deze overstroming is later de Sint Elisabethsvloed gaan heten. Dat klinkt romantischer dan het was. Hele dorpen, waaronder het toenmalige Sliedrecht, verdwenen onder water en veel mensen stierven."

Tegelijkertijd heeft de geschiedenis ook bewezen dat de Sint Elisabethsvloed het begin is geweest van iets nieuws. Wat te denken van het prachtige Nationaal Park De Biesbosch? Of van het nieuwe Sliedrecht, waar wij in die 600 jaar een ongekende groei en ontwikkeling hebben doorgemaakt? De overstroming van 1421 is de voedingsbodem geweest voor de beste dijkenbouwers, baggeraars, bruggenbouwers en scheepsbouwers ter wereld. Met dank aan Adriaan Volker en al die bekende en minder bekende Sliedrechters.

Als u met mij opnieuw over de Adriaan Volkersingel wandelt, besef dan dat de ramp van 600 jaar geleden actueler is dan ooit. De strijd tegen het water is nog niet gestreden. We zien dat de klimaatverandering helaas zo snel gaat, dat nieuwe overstromingen wereldwijd en zelfs ook in de Alblasserwaard een reëel scenario zijn. De Sliedrechtse waterbouwers en hun collega’s in de Drechtsteden blijven daarom bouwen en innoveren. Om te voorkomen dat in het nieuwe Sliedrecht of waar dan ook ter wereld de geschiedenis zich herhaalt."

Jan de Vries, burgemeester

Op 18 november start in ons Nationaal Baggermuseum de tentoonstelling ‘Ode aan het zinkstuk, vlechten tegen water’. Kijk voor alle andere activiteiten in dit herdenkingsjaar op www.600jaarelisabethsvloed.nl

02-Columm Burgemeester