LEEF! gaat niet over tot aankoop Groen van Prinstererschool

Vorig jaar heeft het college het besluit genomen tot verkoop van de Groen van Prinsterer-locatie. De huidige huurder LEEF! heeft destijds aangegeven om mogelijk de locatie aan te kopen. Na een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek geeft LEEF! aan dat aankoop niet financieel haalbaar is. De gemeente gaat daarom niet over tot verkoop van de Groen van Prinstererschool aan LEEF!.

Groen van Prinstererschool

De voormalige Groen van Prinstererschool aan de Jacob Catstraat wordt sinds maart 2015 gebruikt door de lokale organisatie LEEF!. LEEF! heeft destijds aangegeven om mogelijk de locatie aan te kopen. De gemeente heeft samen met LEEF! een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar planvorming en verkoopvoorwaarden voor verkoop aan LEEF!. Inmiddels zijn de resultaten uit het onderzoek bekend. 

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is met LEEF! verkend voor welke prijs en onder welke voorwaarden de verkoop tot stand zou kunnen komen. Om te komen tot een marktconforme verkoopprijs, hebben twee onafhankelijke taxateurs de verkoopprijs bepaald. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn voor LEEF! financieel niet haalbaar gebleken. De gemeente gaat daarom niet over tot verkoop van de Groen van Prinstererschool aan LEEF!. Het college beraadt zich nu over de  vervolgstappen voor de Groen van Prinstererschool-locatie.