Op weg naar aardgasvrij Sliedrecht

Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, moet de CO2-uitstoot omlaag. Bijvoorbeeld door minder aardgas te verbranden. Daarom gaat Nederland op weg naar een aardgasvrije toekomst. Als een van de 'proeftuinen aardgasvrije wijken' loopt Sliedrecht-Oost hierin voorop. Projectleider Lucien van der Plaats geeft een update.

Het rijk heeft Sliedrecht-Oost geselecteerd voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De gemeente kreeg hiervoor een subsidie van € 3.850.000,-. "Het overgrote deel hiervan gebruikt de gemeente om het aardgasvrij maken van particuliere woningen betaalbaar te maken voor de eigenaren", zegt Lucien van der Plaats. "Daarnaast gaat een klein deel naar Tablis Wonen, als ondersteuning bij het aansluiten van huurwoningen op het warmtenet. Ook gaat er subsidiegeld naar Waardeburgh voor het aansluiten van verzorgingstehuis Parkzicht."

Buurtaanpak

De subsidie is dus vooral bedoeld om woningeigenaren te stimuleren over te stappen op het warmtenet. Van der Plaats: "We doen dit per buurt. Woningeigenaren ontvangen per buurt een aanbod om de woning aardgasvrij te maken. Ze betalen een eigen bijdrage van maximaal € 2.000,-, of € 500,- als ze al elektrisch koken. Voor dit bedrag vinden alle noodzakelijke aanpassingen in en rond de woning plaats. Bijvoorbeeld nieuwe radiatoren of extra isolatiemaatregelen, of het afwerken van muren en vloeren."

De Horst

Begin dit jaar is de buurtaanpak gestart in De Horst. De eigenaren van de 46 koopwoningen in deze wijk konden meedoen aan kennissessies. Zo kregen ze veel informatie over aardgasvrij wonen. Niet alleen over het warmtenet, maar ook over een warmtepomp en isoleren. Een buurtgroep dacht mee. Lucien van der Plaats: "Uiteindelijk hebben 8 woningeigenaren gevraagd om een maatwerkaanbod. Hierin staat wat er in de woning nodig is om de overstap naar het warmtenet te maken."

Sperwerstraat 1-80

Ondertussen onderzoeken de eigenaren van de flat Sperwerstraat 1-80 de mogelijkheden voor een andere warmtevoorziening. Een daarvan is aansluiting op het warmtenet. Begin 2022 maken de woningeigenaren hun keuze.

Vogelenzang

Dit najaar zijn we in gesprek gegaan met de woningeigenaren in de Vogelenzang. "We kiezen in deze buurt voor een meer persoonlijke, vraaggerichte aanpak", zegt projectleider Van der Plaats. "Bewoners blijken vooral vragen te hebben over aansluiting op het warmtenet. Ze zien dit eerder als een eventuele optie voor aardgasvrij dan bijvoorbeeld een warmtepomp. Vooral door de vele isolatiemaatregelen en hoge kosten die bij een warmtepomp nodig zijn. Dit zagen we ook in De Horst. Ook in de Vogelenzang kunnen bewoners een woningopname krijgen voor een maatwerkaanbod."
Meer weten? Kijk op www.sliedrechtaardgasvrij.nl.

Warmtenet Sliedrecht

HVC heeft in Sliedrecht-Oost een hoofdnet aangelegd voor het warmtenet. De eerste flats van Tablis Wonen nemen hier al warmte van af. Het warmtenet draait nu nog op een tijdelijke gascentrale. In 2023/2024 gaat het warmte gebruiken die vrijkomt bij slibverbranding. De bedoeling is om daarna ook gebruik te maken van aardwarmte. Meer info: www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.

04-Sliedrecht Oost Aardgasvrij De Horst