Weer bomen planten in Sliedrecht

Bomen zijn belangrijk en nuttig. Het college van Sliedrecht wil graag dat de komende drie jaar meer bomen worden geplant. Het gaat om 10% meer bomen!

Start planten

In het voorjaar van 2020 is gestart met het planten van nieuwe bomen. Tot en met 2022 zullen er nog meer bomen geplant worden. 

De locaties waar de bomen geplaatst worden in het najaar van 2021 zijn:  

 • in de berm langs de Parallelweg/Benedenveer
 • in de bermen Deltalaan-West
 • op het grasveldje Kilstraat
 • op het grasveldje IJsselstraat
 • in het talud langs de watergangen in de Rijnstraat
 • in het groengebied bij de flats in de Rijnstraat
 • in de berm van de Parallelweg/Baanhoek-West
 • in het plantsoen bij de kruising van de P.C. Hooftlaan/P.A. de Genestetstraat
 • op het grasveld bij de kruising Rembrandtlaan/Prof. Kamerlingh Onneslaan
 • bij het trapveldje in de P.C. Hooftlaan
 • in de bermen bij de kruising van de P.C. Hooftlaan/P.A. de Genestetstraat
 • op de grasveldjes in de Willem Kloosweg
 • in groengebiedjes in het Middenveer

 

Sliedrechters prikken hun boom

In 2020 riepen we de inwoners op om via de actie "Prik een boom" een boom in onze openbare ruimte te prikken. Met het prikken van een speldje op een digitale kaart kon iedereen aangeven waar hij/zij een boom wenst. Bij het prikken van de boom werd gevraagd om aan te geven wat voor soort boom iemand wenste en wat de motivatie was om juist op die plaats een boom te prikken. Vele bewoners hebben hier gehoor aangegeven en hebben een 'boompje' geprikt op de kaart van de gemeente Sliedrecht. De geprikte locaties zijn beoordeeld en dit heeft geresulteerd in het planten van meer bomen.

Het prikken van een boom is niet meer mogelijk!

Prik een boom