Gemeenteraad start onderzoek naar openstellingstijden winkels in Sliedrecht

Vanaf de week van 19 april gaat onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research een onderzoek over openstellingstijden van de Sliedrechtse winkels uitvoeren. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Sliedrecht en wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad.

Onderzoek koopgedrag en zondagsopenstelling

Op dit moment mogen de winkels ten noorden van de A15 (locaties Nijverwaard en Noordoost-Kwadrant) op 12 vastgestelde zondagen per jaar geopend zijn. Sinds 2019 is het die winkels ook toegestaan open te gaan op feestdagen die niet op een zondag vallen. Ook supermarkten in de gemeente Sliedrecht mogen op deze feestdagen open zijn. De gemeenteraad wilt graag weten of de hoeveelheid koopzondagen en de openingstijden passend zijn bij de wensen en behoeften van inwoners, winkeliers en hun personeelsleden. 

In totaal ontvangen 3.000 inwoners en alle winkeliers en hun medewerkers in de week van 19 april een uitnodiging om deel te nemen aan het digitale onderzoek. De uitnodiging bevat een unieke inlogcode naar de enquête die maximaal één keer ingevuld kan worden. Uiteraard worden alle antwoorden vertrouwelijke behandeld en verwerkt. De enquête kan worden ingevuld tot en met vrijdag 14 mei 2021.

Onderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. De ingevulde vragenlijsten gaan rechtstreeks naar I&O Research. I&O Research voert de analyse en rapportage van de uitkomsten op zo’n manier uit dat antwoorden niet te herleiden zijn naar individuele personen. De medewerkers verwerken de antwoorden vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Naast de enquête zijn er twee groepsgesprekken met vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen en vertegenwoordigers van winkeliers- en ondernemersverenigingen.

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt voor het maken van een rapportage. Ook de mening van inwoners en personeelsleden worden daarin verwerkt. De raadsfracties gebruiken de uitkomsten om te bepalen wat ze met dit thema willen in hun partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De resultaten worden in de zomer aangeboden aan de gemeenteraad. 

Heeft u nog vragen over dit onderzoek? 

Voor vragen over het onderzoek belt u de helpdesk van I&O Research via het telefoonnummer 0800 0191. Ook kunt u een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl. Namens de gemeente Sliedrecht is Hilbert de Jong uw aanspreekpunt.