Realisatie woningbouw Wilhelminakwartier

In het derde kwartaal van 2021 gaat projectontwikkelaar Crossing Borders Development op het terrein van het voormalig Albert Schweitzer Ziekenhuis (tussen de Wilhelminastraat en de Kerkbuurt) woningbouw realiseren.

Woningen voor starters, senioren, eenpersoonshuishoudens en doorstarters

In totaal worden er 100 appartementen voor starters, senioren, eenpersoonshuishoudens en doorstarters door projectontwikkelaar Crossing Borders Development gerealiseerd. De appartementen zijn energiezuinig en er is veel aandacht voor groen in de directe omgeving. En onder de gebouwen wordt een parkeergarage gerealiseerd. De bouw van woningen op deze locatie is belangrijk, want het draagt bij aan de woningbehoefte van de gemeente Sliedrecht. Ook zorgt dit voor de gewenste groei van de woningvoorraad binnen Sliedrecht.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor dit project zijn inmiddels gereed. Nu gaat de  uitvoeringsfase van het project van start. De koers is om in het 3de kwartaal van 2021 te starten met de bouw. Inmiddels is al 90% van de woningen verkocht.

Meer informatie over het project leest u op onze projectpagina. Of bezoek de website van Crossing Borders Development.

02-Woningbouw Wilhelminakwartier Sliedrecht