Betogingen en demonstraties, hoe zit het eigenlijk?

Naar aanleiding van de fakkeltocht op woensdag 22 december hebben wij verschillende vragen ontvangen. Goed om in te gaan op de regels die hiervoor gelden.


In Nederland hebben we het recht om te demonstreren. Wel moet voor een dergelijke demonstratie minimaal 48 uur van te voren een kennisgeving worden ingediend bij de gemeente. Vooraf kunnen de hulpdiensten zich zo ook voorbereiden. Zonder kennisgeving is een demonstratie verboden en in dat geval kan handhavend worden opgetreden. De burgemeester kan in het belang van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden voorschriften en beperkingen stellen of een demonstratie verbieden. 
 
De gemeente Sliedrecht hecht veel waarde aan de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie. Voor de demonstratie van 22 december jl. is helaas bij de gemeente geen kennisgeving ingediend. Na intensief overleg tussen gemeente en politie heeft de gemeente de politie verzocht aanwezig te zijn, toezicht te houden en niet handhavend op te treden, zolang de openbare orde en veiligheid niet in het geding zouden komen. 

Ga voor meer informatie naar de pagina over vergunningen.