Gemeentepenning voor 11 vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de verbindende factor van onze Sliedrechtse samenleving. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit jaar besloten om aan 11 Sliedrechters de zilveren gemeentepenning toe te kennen. Het college waardeert de inzet van de vele vrijwilligers van de gemeente Sliedrecht en zet ze daarom op de Nationale Vrijwilligersdag graag in het zonnetje.

Burgemeester Jan de Vries is op maandag 6 december en dinsdag 7 december op de bakfiets langs de vrijwilligers gegaan om ze van harte te bedanken voor hun inzet voor de Sliedrechtse gemeenschap en met veel waardering de Sliedrechtse gemeentepenning overhandigd. De Vries: ‘Een bijzonder moment om namens ons gemeentebestuur deze mooie gemeentepenning te mogen overhandigen. We onderstrepen daarmee onze waardering en erkentelijkheid aan inwoners die zich in belangrijke mate en op een breed terrein hebben ingezet voor de Sliedrechtse samenleving.’

De Sliedrechters die maandag en dinsdag een gemeentepenning hebben ontvangen zijn door anderen voorgedragen vanwege hun jarenlange inzet voor onze gemeenschap. ‘Ik heb in de afgelopen periode gezien hoe Sliedrecht zich kenmerkt door een sterke gemeenschapszin en een rijk verenigingsleven. Zo veel Sliedrechters zijn actief in verenigingen, kerken, hun buurt of voor een goed doel.

Ondanks de beperkingen door het Covid 19 virus zijn veel activiteiten aangepast doorgegaan. Juist in deze crisistijd is hun verbindende werk des te belangrijker. Het vrijwilligerswerk is soms niet zichtbaar voor velen maar van onschatbare waarde.’ aldus burgemeester De Vries.
Sliedrechters die een zilveren gemeentepenning hebben ontvangen uit handen van burgemeester De Vries zijn:

Collage gemeentepenningen december 2021


Mevrouw N.M. van den Bos- Struijk
Nesia is sinds de oprichting van het Alzheimer Café Sliedrecht betrokken in de werkgroep. Tijdens het Alzheimer Café zorgt zij ervoor dat de boekentafel op orde is. Zij geeft advies welke boeken geschikt zijn als mensen meer willen weten over dementie. Nesia is een betrokken en actieve vrijwilliger, zij helpt waar nodig en is een goede ambassadeur van het Alzheimer Café.

Mevrouw M. Koning
Marja is begonnen als vrijwilliger bij de hulp bij thuisadministratie. Later is zij als vrijwilliger bij bureau sociaal raadslieden aan de slag gegaan. Daarbij geeft zij informatie en advies bij sociaal juridische vraagstukken aan inwoners van Sliedrecht. Verder helpt zij bij het invullen van formulieren en het aanvragen van voorzieningen zoals toeslagen en uitkeringen. Marja is betrokken, betrouwbaar en actief en zij zet zich altijd met veel enthousiasme in voor de inwoners van Sliedrecht.

De heer H.W.P.L. Koppelaar
Leo heeft zich op twee vlakken actief ingezet

Waardeburgh.
Leo zet zich in bij de commissie en de ‘Vrienden van Waardeburgh’. Hij maakt roosters en ondersteunt bij activiteiten van de vrienden van Waardeburgh. Leo is lid van het bestuur van De Vrienden. Vanuit het bestuur bepaalt hij samen met de andere bestuursleden het beleid van de stichting over inwilligen van aanvragen. Daarbij is hij in het bestuur de vertegenwoordiger van Parkzicht. Vanuit die functie is hij regelmatig aanwezig in Parkzicht om in contact te blijven met bewoners, medewerkers en leidinggevenden. Ook werkt hij mee aan activiteiten die door de Vrienden worden georganiseerd, zoals de zomer gezelligheids-middagen, werven van donateurs en zorgen voor bekendheid van de Stichting Vrienden van Waardeburgh.

SamenVoorSliedrecht
Leo zorgt voor veel uitlopende dingen. Bijvoorbeeld het ‘Donkere Dagen Offensief’. Voorheen was hij zeer actief in het contact leggen met de bewoners van Sliedrecht zoals de inloopavonden in de wijk en de snelheidscontroles die wij in samenwerking met de politie uitvoerden. Ook voor de jaarlijkse buitenspeeldag is hij van groot belang, omdat hij voorheen alles regelde wat te maken heeft met vergunningen en dergelijke (inmiddels regelt SOJS dit). Leo is een man die doet wat hij kan om het leven in Sliedrecht een stuk mooier te maken.

De heer K. Goedhart
Kock heeft jarenlang in het 1e elftal van VV Sliedrecht gespeeld en vele successen behaald. Na zijn spelers carrière is hij vrijwilliger jeugdtrainer van de C, B, A jeugd en trainer van het 2e elftal en assistent trainer van het 1e elftal geweest. Ook analyseert hij samen met zijn broer al jarenlang wedstrijden van tegenstanders van het 1e elftal t/m heden. Vanaf juni 2010 is hij medeoprichter van het Gehandicapten-elftal van de VV Sliedrecht waarvan hij t/m heden op donderdagavond training geeft en op zaterdag de wedstrijden coacht. Hij organiseert mede het jaarlijkse G-Voetbaltoernooi.
Mevrouw B. Goedhart- van der Hel
Brigitta is ook mede oprichter vanaf 2010 van het G-team en begeleid hen met persoonlijke problemen tijdens trainingen, toernooien en wedstrijden. Zij organiseert mede het jaarlijks G-voetbaltoernooi.

De heer en mevrouw D. en J. Vollebregt-van den Herik
Davy en Jolanda hebben jaren vrijwillig kantinediensten gedraaid en maken de kantine schoon. Samen met zijn vrouw zijn zij ook jaren gastgezin geweest bij ASVZ te Sliedrecht. Vanaf 2015 zijn beiden betrokken bij de begeleiding van het G-team tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien. Davy vervult de rol van G-voetbal coördinator en Jolanda als begeleidster en zorgt voor ontvangst van de scheidsrechter en ouders. Wekelijks bezoeken zij ook de G-voetballers in hun woning op de ASVZ Merwebolder.

De heer A.F. Plazier

Sliedrechts Museum
Jos is al vijf jaar werkzaam als vrijwilliger in het museum. Hij houdt zich een dagdeel per week bezig met het fotograferen van ontvangen objecten voor de registratie in de Adlib. Daarnaast houdt hij zich ook nog bezig met de klimaatbeheersing in het museum en maakt hij foto’s tijdens speciale activiteiten, zoals openingen van tentoonstellingen.

VvE Platform Alblasserwaard (10 jaar vrijwilliger)
Volgens voorzitter Henk Dijkstra maakt Jos vanaf de start in 2011 deel uit van het bestuur. Als penningmeester heeft hij zich buitengewoon ingezet. Als overkoepelende VvE heeft VvE Platform een belangrijke betekenis voor veel VvE’s binnen de Alblasserwaard.

VvE Woningen Rondeel
(13 jaar vrijwilliger)
Vanaf de oprichting van deze VvE in 2008 is Jos bestuurslid als secretaris. Omdat hij het langstzittende bestuurslid is, is zijn historische kennis van grote waarde voor onze VvE.

J. Boogaard
Jeannette is medeoprichter van Stichting Sliedrecht Groen en nog steeds voorzitter. Stichting Sliedrecht Groen houdt zich bezig met het behouden van de natuurwaarden en bewustwording van het lokale groen in Sliedrecht. Jeannette is ook jarenlang (2010 t/m 2020) voor beide ouders mantelzorger geweest. Zij was bestuurslid bij SOJS (Elektra) in de jaren 80 en vrijwilliger bij Stichting de Kubus. Daar organiseerde zij zomeractiviteiten voor de jeugd (o.a. grimeren voor kinderen).

M. van ‘t Veer
Sinds 2012 is Mieke ouderling in de Kerkenraad van de Hervormde Kerk en heeft daar ook werkzaamheden voor gedaan; huisbezoeken, vergaderen, zoeken naar nieuwe dominees enz. Sinds vorig jaar is ze voorzitter van de Kerkenraad. Door Corona heeft ze de afgelopen periode met veel instanties overleg gehad. Mieke pakt iedere maand spullen in voor de mensen in Roemenië. Ze helpt in de familie als mantelzorger en ondersteund bij het financiële beheer. Ze is een superklusser en helpt iedereen die haar nodig heeft. Mieke heeft heel lang, totdat de aquarium vereniging is opgeheven, in het bestuur daarvan gezeten en van alles geregeld; avonden, sprekers, uitjes en activiteiten.

C. Stuij-Huiser
Mevrouw Stuij is al 25 jaar coördinator van de collectanten Diabetes fonds afdeling Sliedrecht. Vanuit haar rol werft zij collectanten, zorgt zij voor de verspreiding van de collectebussen en zorgt zij er voor dat de opgehaalde bedragen bij het Diabetesfonds terecht komen.