Kastanjebomen in Sliedrecht

Afgelopen woensdagavond 15 december werd de gemeente opgeschrikt door een grote vallende tak van een kastanjeboom aan het Stationsplein. Inmiddels is de boom grotendeels gekapt, maar er zijn meer kastanjebomen met soortgelijke problemen.

Controle bomen

Enkele weken geleden heeft de boomveiligheidscontroleur van de gemeente de bomen gecontroleerd op ziektes en aantastingen. Uit de controle bleek dat een aantal kastanjes langs de Stationsweg en Stationsplein ver afgetakeld zijn. Zo ver dat het niet meer veilig is om ze nog lang te laten staan. 

Bomenkap Stationsweg

De kastanjes voor de huisnummers 198, 200 en 206 aan de Stationsweg staan gepland om gekapt te worden. Deze bomen zijn verzwakt door verschillende aantastingen zoals kastanjebloedingsziekte, zwamaantastingen en zware bastbeschadigingen met inrotting. Op de foto's ziet u enkele voorbeelden van de aantastingen.

Kastanje Stationsweg
Voor deze drie bomen is een kapvergunning aangevraagd. De kapaanvraag zal de normale procedure volgen. Dat betekent dat de gemeente 8 weken de tijd heeft om over de vergunningaanvraag te beslissen. Na de beslissing heeft u, als inwoner, 6 weken de tijd om bezwaar tegen die beslissing in te dienen. Als geen bezwaar wordt ingediend, vindt de kap op zijn vroegst in maart 2022 plaats. De bewoners van de weg zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd. 

Een overzicht van aangevraagde en verleende vergunningen en ontheffingen vindt u elke week op de gemeentepagina in Het Kompas. U kunt de aangevraagde en verleende vergunningen ook digitaal bekijken via de website berichten over uw buurt bij overheid.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina Vergunningen.

Hoe zit het met de overige kastanjebomen in Sliedrecht?

Uit onderzoek is gebleken dat veel kastanjes in hun laatste levensfase zitten. Een aantal kastanjes zijn er zo slecht aan toe dat deze al op korte termijn weg moeten. De meeste kastanjes kunnen nog een aantal jaren mee. De gemeente Sliedrecht hanteert voorlopig een 'uitsterfbeleid'. Dit betekent dat bomen pas gekapt worden als deze een gevaar vormen voor de omgeving. Ook is de gemeente bezig met het ontwikkelen van een plan hoe om te gaan met de Stationsweg en de kastanjes.