Sliedrecht verdient een actueel en passend afvalbeleid

De gemeente Sliedrecht heeft samen met Kieskompas uw mening gevraagd over afvalinzameling. Veel inwoners hebben het onderzoek ingevuld. Sommige inwoners konden niet wachten en gaven al een reactie voordat ze aan de vragenlijst begonnen.

Resultaten van het onderzoek

De belangrijkste les die wij uit het rapport halen, is dat het merendeel van de inwoners de landelijke doelstellingen wel belangrijk vinden, maar niet realistisch (bladzijde 11 van het rapport). Uit de landelijke cijfers blijkt echter dat het wel mogelijk is om deze doelstellingen te behalen.

Een ander belangrijk inzicht uit het onderzoek is dat het afdwingen van meer afvalscheiding, door mensen te laten betalen voor het restafval, op weinig steun kan rekenen (bladzijde 16 van het rapport).
Echter als men het belang van goed scheiden meer gaat zien en de doelstellingen realistisch vindt, dan is er draagvlak voor een systeem waarbij minder restafval door goed scheiden financieel beloond wordt (bladzijde 16 van het rapport). Het hele rapport kunt u nalezen.

Vervolg

Volgend jaar maken we een nieuw afvalbeleid. Hierin nemen we de uitkomsten van dit onderzoek mee. Wij kijken bij het beleid ook naar de betaalbaarheid van het nieuwe beleid en de zorgen van de inwoners of de landelijke doelstellingen wel te halen zijn.