13 t/m 17 september: schoolbrengweek

Ook dit jaar organiseert SCHOOL op SEEF in de derde week van september (13 tot en met 17 september) de Schoolbrengweek. In deze week geven we, samen met de scholen en andere gemeenten in heel Zuid-Holland, extra aandacht aan het veilig en gezond van en naar school gaan.

Tijdens de "Maand van de Veilige Schoolomgeving" zal het onderwerp "veilige schoolomgeving" de hele maand september in de schijnwerpers staan. Onder het motto "Maak een punt van nul" bundelen we de krachten met alle regio's in Zuid-Holland, en met maatschappelijke organisaties als Veilig Verkeer Nederland, ANWB, Fietserbond, Tjinco en TeamAlert. Met één gezamenlijk doel: bijdragen aan een veiligere schoolomgeving voor alle leerlingen in primair en voortgezet onderwijs.
De gemeente Sliedrecht steunt deze campagne en roept ouders en kinderen van de deelnemende basisscholen om mee te doen. Veel scholen in de gemeente doen mee. Ouders en leerlingen worden door de scholen zelf geïnformeerd.

Lopen of fietsen naar school

De SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek is dus een week waarin we extra aandacht geven aan lopen of fietsen naar school. Maar het is natuurlijk niet de enige week waarin gezond en veilig schoolverkeer belangrijk is. Want lopen of fietsen naar school is:

  • Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
  • Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
  • Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
  • Goed voor het milieu,
  • ... en het is nog eens leuk ook!

Meer weten?

Ga voor meer informatie naar www.schoolopseef.nl of www.maakeenpuntvannul.nl